: : : : :

Arbetsdomstolens domarThomas Fredén

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Thomas Fredén
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
49 st.5 st.10,2%1995–2011

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 20,4% ( 10 / 49 st. )
[ i 5 / 10 fall ( 50,0% ) har Thomas Fredén själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 26,5% ( 13 / 49 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 46,2% ( 6 / 13 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 8 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Motala tingsrätt | Ängelholms tingsrätt | Nacka tingsrätt | Solna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 2000-12-20, för 17 år 5 mån 7 dgr sedan )

Thomas Fredén har dömt refererade avgöranden med :
111 ledamöter ♀ 42 ♂ 69
37 sekreterare ♀ 28 ♂ 9
104 parter
43 ombud ♀ 15 ♂ 28

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Thomas Fredén
( 26 st. ♀ 13 ♂ 13 vid 33 tillfällen )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i 49 avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Thomas Fredén sedan 1993 ), första gången den 27 oktober 1995 och senast den 23 mars 2011.
Titlar för Thomas Fredén som tillfällig ersättare : F.d. ombudsman i Landsorganisationen & Ombudsman i Landsorganisationen.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där Thomas Fredén haft särskilt yttrande sedan 1993 ( 1 st. )

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 27 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal finns en bestämmelse om bisysslor. Bestämmelsen innehåller regler om skyldighet för arbetstagare att efter anfordran lämna uppgift om bisysslor och om rätt för arbetsgivaren att meddela förbund mot utövande av bisysslor. Fråga i visst fall om arbetsgivaren haft rätt att meddela bisyssleförbud.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 27

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Östergötland & Vårdförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Christer Måhl, Göran Söderlöf, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; särskilt yttrande) och Lars E. Rabenius (särskilt yttrande).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :