: : : : :

Anu Rintala

( 3 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Funktion vid Arbetsdomstolen : Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Anu Rintala
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2005–2007 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anu Rintala har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
57 ledamöter ♀ 23 ♂ 34
36 parter
27 ombud ♀ 5 ♂ 22

Anu Rintala har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 9 st. ) och Michaël Koch ( 7 st. ) varit ordförande

Anu Rintala
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.2007–2017
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande2 st.( varav 1 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot1 st. 

1 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Skaraborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Skaraborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Anu Rintala har dömt refererade avgöranden med :
13 ledamöter ♀ 5 ♂ 8
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
8 parter
6 ombud ♀ 3 ♂ 3

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2005-09-152007-08-261 år 11 mån 12 dgr
Ersättare för vice ordförande2016-07-011 år 10 mån 26 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 3 år 10 månader och 7 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 33,3% av alla refererade avgöranden med Anu Rintala sedan 1993 ), den 8 juni 2011.
Titel för Anu Rintala som tillfällig ersättare : Justitiesekreterare i Högsta domstolen.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Anu Rintala som medverkande ( 3 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2015 ( 2 st. )

Utredningsförslag – SOU : Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II
SOU 2015:38

Omslaget till SOU 2015:38

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:38

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anna Middelman

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2014:04)

» Dir. 2014:81 Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I

» Remissvar

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

» Remissvar (Ds 2017:30)

» Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Utredningen föreslår bestämmelser som innebär ytterligare informationskrav på arbetstagarorganisationerna för att utländska tjänsteleverantörer och utstationerade arbetstagare ska få förbättrad tillgång till information.

Utredningen föreslår också att ett s.k. entreprenörsansvar införs i byggsektorn. Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag att utstationeringslagen kompletteras med en bestämmelse som innebär att för utstationerade arbetstagare kan annan än arbetsgivaren vara ansvarig för den utstationerades lön. Entreprenörernas ansvar gäller först sedan det konstaterats att den utstationerade arbetstagaren inte fått lön från sin arbetsgivare. Den utstationerade arbetstagaren kan då vända sig till någon annan i entreprenörskedjan. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I
SOU 2015:13

Omslaget till SOU 2015:13

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:13

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anna Middelman

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2014:04)

» Dir. 2014:81 Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» Remissvar

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Utredningens uppdrag har varit att dels föreslå hur tillämpningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt, dels bedöma om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet.

Utredningen föreslår att bestämmelser som syftar till att genomföra tillämpningsdirektivet införs dels i lag, dels i förordning. En ny lag och en ny förordning om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa avgifter föreslås, samt ändringar i bland annat utstationeringslagen. På vissa områden bedömer utredningen att svensk gällande rätt uppfyller tillämpningsdirektivets krav. I dessa delar föreslår utredningen inga åtgärder. Läs mer

Dela :

2014 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet
Dir. 2014:81

Omslaget till dir. 2014:81

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:81

Ordförande / Utredare : Anna Middelman

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2014:04)

Redovisas senast: 2015-03-31

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller bl.a.

  • vem som ska anses som en utstationerad arbetstagare,
  • förbättrad tillgång till information,
  • administrativt samarbete mellan myndigheter,
  • nationella kontrollåtgärder,
  • inspektioner och annan bevakning,
  • underlättande av klagomål, och
  • gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktionsavgifter.

Läs mer

Dela :