: : : : :

Arbetsdomstolens domarT.J:s Åkeri i Lund Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

T.J:s Åkeri i Lund Aktiebolag
Aktiv som part 2010 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstans : Lunds tingsrätt

Underinstans : Lunds tingsrätt

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med T.J:s Åkeri i Lund Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 67 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om lagval och tillämpning av artikel 6.2 i Romkonventionen. Tre tyska lastbilschaufförer har varit anställda hos ett svenskt bolag med verksamhetsställe i Malmö. De har utfört sitt arbete som lastbilschaufförer i ett flertal länder i Europa. Arbetstagarna sades upp från sina anställningar och frågan är om svensk eller tysk rätt ska tillämpas i anställningstvisterna.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 67

Lagrum : Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.W. & J.D. & R.K. & T.J:s Åkeri i Lund Aktiebolag

Ombud : Alexandra Lyckman & Jan Lindblad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :