: : : : :

Arbetsdomstolens domarGertrud Forkman

( 10 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Gertrud Forkman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1996 ( 24 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Gertrud Forkman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
72 ledamöter ♀ 20 ♂ 52
58 parter

Gertrud Forkman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 8 st. ), Hans Stark ( 7 st. ), Ove Sköllerholm ( 7 st. ), Lars Johan Eklund ( 1 st. ) och Nina Pripp ( 1 st. ) varit ordförande

Gertrud Forkman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
10 st.1 st.10,0%1996–2006

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 20,0% ( 2 / 10 st. )
[ i 1 / 2 fall ( 50,0% ) har Gertrud Forkman själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 2 / 10 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 2003-06-18, för 14 år 10 mån 6 dgr sedan )

Gertrud Forkman har dömt refererade avgöranden med :
40 ledamöter ♀ 12 ♂ 28
10 sekreterare ♀ 9 ♂ 1
24 parter
10 ombud ♀ 1 ♂ 9

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gertrud Forkman
( 7 st. ♀ 4 ♂ 3 vid 7 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1992-11-091996-02-293 år 3 mån 21 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 3 månader och 21 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tio avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Gertrud Forkman sedan 1993 ), första gången den 28 augusti 1996 och senast den 8 november 2006.
Titel för Gertrud Forkman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gertrud Forkman som vice ordförande sedan 1993 ( 10 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 105 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En officer har beviljats tjänstledighet under sex månader. Av misstag utbetalades full lön under tjänstledigheten. Fråga om officeren varit i god tro när han mottog och förbrukade medlen. Även fråga om officeren har gjort sig skyldig till sådan tjänsteförseelse som avses i 14 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 105

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Naturvetareförbundet & O.K. & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Anders Elmér & Gunnar Jonason

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingrid Lyberg, Jan Nordin, Anders Hagman, Ella Niia och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kristine Skår

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 51 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft grund för att skilja en hälsovårdsinspektör från anställningen. Hälsovårdsinspektören avskedades sedan han gjort mot kommunens miljöförvaltning riktade anmälningar till åklagarmyndighet och arbetsmiljöinspektion.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 51

Lagrum : 2 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Hans Wahlström och Henry Sjöström.
Sekreterare : Aneta Blåder

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om styrelsen för en förening, vars verksamhet bedrivs utifrån antroposofisk grund, kan anses ha skilt en arbetstagare, medarbetare, från dennes anställning genom att omplacera denne till nya arbetsuppgifter. I tvisten aktualiseras vissa bestämmelser i ett kollektivavtal mellan Huvudmannaförbundet för antroposofiskt orienterade verksamheter och Medarbetareförbundet för antroposofiskt orienterade medarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 89

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Ensjöholm & Huvudmannaförbundet & Norrköpings Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ombud : John Norder & Lars Lindman-Backius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 70 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en skötare inom psykiatrisk vård. Skötaren hade dömts för bl.a. sexuellt ofredande. Enligt arbetsgivaren hade han också på andra sätt gett uttryck för ett förhållningssätt gentemot kvinnor, som gjorde honom olämplig för arbete inom vården. Även fråga om arbetsgivaren haft rätt att som grund för uppsägningen åberopa andra omständigheter än de som angetts i det skriftliga uppsägningsbeskedet.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 70

Lagrum : 7 § och 9 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Halland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Dan Holke & Lars-Håkan Lindkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare; skiljaktig), Siv Kimbré, Olof Nordenfelt, Lillemor Birgersson, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Marie-Louise Strömgren.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 105 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd om betydelsen av att arbetstagaren inte har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen förrän omkring fem månader efter anställningens upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 105

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Biltema Sweden Aktiebolag & H.J.

Ombud : Rune Brännström & Tord Cederberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Peter Ander, Ulf Perbeck, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1998 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 125 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Verkstadsavtalet innehåller följande bestämmelser:

”Den löneform skall tillämpas som – med hänsyn till arbetets art och arbetsorganisationen – bäst beaktar kraven på produktivitet, arbetstillfredsställelse och lönetrygghet.

Vid verkstäder med verkstadsklubb eller motsvarande bör lokal överenskommelse träffas om vilket eller vilka lönesystem som skall tillämpas.

Kan enighet ej nås, tillämpas rent ackord där detta är möjligt.”

Fråga om tillämpning av bestämmelsen om rent ackord i en situation där arbetsgivaren sagt upp en med verkstadsklubben träffad lokal överenskommelse om lönesystem och ny lokal överenskommelse på grund av oenighet mellan parterna inte kunnat träffas.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 125

Parter ( Privata sektorn ) : Morgårdshammar Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 52 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En anställd har brukat och förvarat marijuana på arbetsplatsen och förvarat andra narkotikarelaterade föremål där. Saklig grund för uppsägning har ansetts föreligga men inte skäl för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 52

Lagrum : 7 § första stycket och 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Adolescent S.R. Aktiebolag & J.H.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 11 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som skött den ekonomiska förvaltningen hos ett pastorat varit anställd där eller endast varit uppdragstagare. I målet uppkommer bl.a. frågan om betydelsen av 17 kap. 26 § tredje stycket kyrkolagen. Arbetsdomstolen finner inte stöd i vare sig lagen eller dess förarbeten för att tolka bestämmelsen som en sådan föreskrift som avses i 2 § första stycket anställningsskyddslagen.

Arbetsdomstolen finner att fråga varit om en anställning. I målet prövar domstolen också om pastoratet haft laga skäl för skilja arbetstagaren från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 11

Lagrum : 17 kap. 26 § tredje stycket kyrkolagen (1992:300) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stöde pastorat & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Sven-Olof Arbestål och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Två nyhetsredaktörer vid Sveriges Radio har i nyhetssändning läst upp ett telegram i strid med besked som lämnats av producenten för sändningen och av redaktionschefen som tillika var ansvarig utgivare. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivarens åtgärd att avskeda redaktörerna inte har varit lagstridig.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 103

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Svenska Journalistförbundet & Sveriges Radio Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning för kabinanställda i ett svenskt charterflygföretag huruvida företaget eller del av detta har övergått till ett nystartat danskt flygföretag. I målet tillämpas anställningsskyddslagens företrädesrättsregler i lydelsen före den 1 januari 1995.

Arbetsdomstolen, som vid sin prövning konstaterar att svensk rätt skall tillämpas, finner att en övergång av företag eller del av detta har skett. I domskälen behandlas frågan huruvida viss kollektivavtalsreglering innefattar en överenskommelse om turordning vid återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 92

Lagrum : 2 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd samt 25 § andra stycket samma lag i lydelsen före den 1 januari 1995

Parter ( Privata sektorn ) : E.H.A. & Premiair & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :