: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnette Bergene

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Anette Bergene
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1996–1999 ( 25 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anette Bergene har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
68 ledamöter ♀ 20 ♂ 48
51 parter

Anette Bergene har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Nina Pripp ( 11 st. ), Michaël Koch ( 10 st. ), Lars Johan Eklund ( 2 st. ), Inga Åkerlund ( 1 st. ) och Ove Sköllerholm ( 1 st. ) varit ordförande

Anette Bergene
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
4 st.2001–2006

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Sollentuna tingsrätt

Underinstans : Sollentuna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2001-02-21, för 17 år 3 mån 28 dgr sedan )

Anette Bergene har dömt refererade avgöranden med :
20 ledamöter ♀ 5 ♂ 15
4 sekreterare ♀ 3 ♂ 1
9 parter
8 ombud ♀ 3 ♂ 5

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-01-121999-10-314 år 9 mån 20 dgr
Förordnad i sammanlagt 4 år 9 månader och 20 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i fyra avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Anette Bergene sedan 1993 ), första gången den 21 februari 2001 och senast den 30 augusti 2006.
Titel för Anette Bergene som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anette Bergene som vice ordförande sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal mellan SAS Scandinavian Airlines Sverige AB och Tjänstemannaförbundet HTF föreskrivs att Air Pursers skall utses utifrån behov på basen i Stockholm, enligt senioritetslistan och under förutsättning av uppfyllda kvalifikationskrav. Vid rekrytering år 2004 av Air Pursers ställde SAS Scandinavian Airlines Sverige AB vid sidan av senioritetskriteriet vissa särskilda kvalifikationskrav som bolaget fastställt efter förhandling med den lokala fackliga klubben. Fråga om SAS Scandinavian Airlines Sverige AB härigenom brutit mot kollektivavtalet. Sedan den frågan besvarat nekande har fråga uppkommit om vissa sökande som inte blev antagna till befattningarna som Air Purser har uppfyllt de av SAS Scandinavian Airlines Sverige AB uppställda kvalifikationskraven. Arbetsdomstolen har funnit att så inte har varit fallet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 89

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & SAS Scandinavian Airlines Sverige Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Björn Lindskog & Eva-Helena Kling

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Anders Sandgren, Claes Frankhammar, Lars E. Rabenius och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 11 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare över huvud taget haft rätt till övertidsersättning när frågan inte uttryckligen reglerats i anställningsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 11

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Rentoventa Aktiebolag & T.K.

Ombud : Magnus Montgomery & Manfred Löfvenhaft

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En renhållningsarbetare, som 1993 sades upp på grund av arbetsbrist, blev omedelbart därefter anställd på vikariat och hade under åren 1993 – 1998 i vart fall 61 olika vikariat hos arbetsgivaren. Vikariaten löpte utan avbrott under periodens sista 18 månader. Han utförde under tiden som vikarie samma typ av arbetsuppgifter som då han var tillsvidareanställd. Fråga om arbetsgivaren använt vikariatet som anställningsform i strid med 4 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 3

Lagrum : 4 § och 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Renhållningen Piteå Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Eva Glückman & Solveig Sörlien

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Jörgen Andersson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kommunalt anställt vårdbiträde har mot viss ersättning utfört klädtvätt, fönsterputsning och liknande tjänster åt en vårdtagare inom äldreomsorgen. Fråga om kommunen har varit berättigad att skilja vårdbiträdet från anställningen genom avskedande eller uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 14

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Finspångs kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Ulf Perbeck, Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :