Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 2002:12) om arbetstagarinflytande i europabolag

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 2002:12) om arbetstagarinflytande i europabolag [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:64 Arbetstagarinflytande i europabolag [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 6 ♂ 9 ) :

Eva-Helena Kling  []  ( Särskild utredare )
Johan Danelius  []  ( Sakkunnig )
Helle Ellehöj  []  ( Sakkunnig )
Anna Middelman  []  ( Sakkunnig )
Niklas Bruun  []  ( Expert )
Lars Dirke  []  ( Expert )
Tore Sellgren  []  ( Expert )
Anette Bergene  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 2002:12) om arbetstagarinflytande i europabolag


Beteckning : N 2002:12
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-10
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-06-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:75och dir. 2003:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kling, Eva-Helena, fr.o.m. 2002-08-15 t.o.m. 2003-06-30
Sakkunnig : Danelius, Johan, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Sakkunnig : Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Sakkunnig : Middelman, Anna, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Expert : Bruun, Niklas, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Expert : Dirke, Lars, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Expert : Sellgren, Tore, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Brorsson, Kent, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Donovan, Elise-Marie, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-02-17
Ennerberg, Claes, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Eriksson, Elisabeth, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Holke, Dan, fr.o.m. 2003-03-10 t.o.m. 2003-06-17
Weihe, Anders, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Sekreterare : Bergene, Anette, fr.o.m. 2002-08-12 t.o.m. 2003-07-14

Rapporter

SOU 2003:64Arbetstagarinflytande i europabolag

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman