: : :

Utredningen om skyddet för företagshemligheter (Ju 2007:06) – Utredning med Sören Öman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om skyddet för företagshemligheter (Ju 2007:06) [ Avslutad 2008 ] – Utredning med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2007:54 Översyn av vissa frågor om skyddet för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 9 ♂ 8 ) :

Anna-Karin Lundin  []  ( Särskild utredare )
Anette Bergene  []  ( Sakkunnig )
Lotta Hardvik Cederstierna  []  ( Sakkunnig )
Stefan Johansson  []  ( Sakkunnig )
Henrik Bengtsson  []  ( Expert )
Annica Hellström  []  ( Expert )
Ellinor Gudmundsson  []  ( Expert )
Ingemar Hamskär  []  ( Expert )
Jens Jacobsson  []  ( Expert )
Susanne Lindberg Elmgren  []  ( Expert )
Tomas Norström  []  ( Expert )
Tommy Svensson  []  ( Expert )
Charlotta Tanner  []  ( Expert )
Anders Weihe  []  ( Expert )
Sören Öman ( Expert )
Katarina Kölfors  []  ( Sekreterare )
Agnetha Hilding Qvarnström  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om skyddet för företagshemligheter(Ju 2007:06)


Beteckning : Ju 2007:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Bergene, Anette, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-06-10
Sakkunnig : Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sakkunnig : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hellström, Annica, fr.o.m. 2007-09-26 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Gudmundsson, Ellinor, fr.o.m. 2007-09-12 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hilding Qvarnström, Agneta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Jacobsson, Jens, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Lindberg Elmgren, Susanne, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Norström, Tomas, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Svensson, Tommy, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Tanner, Charlotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-25
Expert : Weihe, Anders, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sekreterare : Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-30

Rapporter

SOU 2008:63Förstärkt skydd för företagshemligheter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman