Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 2004:11) Översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 2004:11) Översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 21 st. ♀ 11 ♂ 10 ) :

Lars Dirke  []  ( Särskild utredare )
Anette Bergene  []  ( Expert )
Niklas Bruun  []  ( Expert )
Lars von Ehrenheim  []  ( Expert )
Kurt Eriksson  []  ( Expert )
Barbro Krantz Köhler  []  ( Expert )
Bernt Nilsson  []  ( Expert )
Margareta Wiman  []  ( Expert )
Maria Hagberg Forss  []  ( Ledamot )
Eva Kovar  []  ( Ledamot )
Henrik Westerman  []  ( Ledamot )
Elisabeth Lewin  []  ( Sekreterare )
Ulrika Stenbeck Gustavson  []  ( Sekreterare )
Katarina Novák  []  ( Expert )
Kerstin Hildingsson  []  ( Ledamot )
Karin Berggren  []  ( Ledamot )
Tomas Björck  []  ( Ledamot )
Sten Gellerstedt  []  ( Ledamot )
Eric Jannerfeldt  []  ( Ledamot )
Bengt Johansson  []  ( Ledamot )
Alicia Lycke  []  ( Ledamot )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 2004:11) Översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:91, dir. 2005:114 och dir. 2006:121
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:44 Bättre arbetsmiljöregler I Samverkan, utbildning, avtal m.m. - delbetänkande
SOU 2007:43 Bättre arbetsmiljöregler II. Skyddsombud, beställaransvar, byggarbetsplatser m.m. - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Dirke, hovrättsråd, fr.o.m. 2004-09-01
Expert : Anette Bergene, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Niklas Bruun, professor, fr.o.m. 2006-03-29
Expert : Lars von Ehrenheim, kansliråd, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Kurt Eriksson, chefsjurist, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Barbro Krantz Köhler, avdelningschef, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Bernt Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 2004-09-13
Expert : Catharina Novák, utredningschef, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-03-28
Expert : Margareta Wiman, departementssekreterare, t.o.m. 2006-09-20
Ledamot : Karin Företagarna Berggren, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-11-10
Ledamot : Tomas Landstings- Björck, och kommunförbunden, fr.o.m. 2004-10-18
Ledamot : Sten LO Gellerstedt, fr.o.m. 2004-10-18
Ledamot : Maria Hagberg Forss, fr.o.m. 2005-11-11
Ledamot : Kersin SACO Hildingsson, fr.o.m. 2004-10-18
Ledamot : Eric Svenskt Näringsliv Jannerfeldt, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-05-18
Ledamot : Bengt Arbetsgivarverket Johansson, fr.o.m. 2004-10-18
Ledamot : Eva Kovar, fr.o.m. 2005-05-19
Ledamot : Alicia TCO Lycke, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2006-11-15
Ledamot : Henrik Westerman, fr.o.m. 2006-11-16
Sekreterare : Elisabeth Lewin, fr.o.m. 2004-10-18
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson, fr.o.m. 2004-08-23

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman