Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarÖvergång av anställning

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Arbetsdomstolens egna sökord
( som är mindre konsekventa än sökorden ovan )

Allmän visstidsanställningAnställningAnställningen och dess upphörande (4–6 §§)Anställnings ingåendeAnställningsavtalAnställningsbevisAnställningsblockadAnställningsformAnställningsförhållandeAnställningsintervjuAnställningsmyndighetAnställningsperiodAnställningsrättAnställningsskyddAnställningsskyddslagenAnställningsskyddslagens tillämplighet m m (1–3 §§)AnställningsstoppAnställningstidAnställningsvillkorAutomatisk övergång av anställningAvbrytande av tidsbegränsad anställning med omedelbar verkanBehovsanställningBeräkning av anställningstidBibehållna anställningsförmånerDeltidsanställningFråga om anställnings upphörandeFrånträdande av anställningFullmaktsanställningFöreträdesrätt till återanställningFöreträdesrätt till återanställning (25–27 §§)Hävning av anställningsavtalInbyggd provanställningIntermittent anställningIntermittent visstidsanställningLagen om offentlig anställningLedig anställningNyanställningsblockadOffentlig anställningOmreglering av anställningsvillkorOmvandling till tillsvidareanställningOmvandlingsregeln i anställningsskyddslagenProgramanställningProjektanställningProvanställningSamband med anställningSkilts från anställningenSäkerhetsklassad anställningSäsonganställningSäsongsanställningTidsbegränsad anställningTidsbegränsade anställningarTillsvidareanställningUpphörande av anställningUpplösning av ett anställningsavtalVisstidsanställningÄndring av anställningsformÅteranställningÅteranställningsgarantiÖverenskommen visstidsanställning

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,1%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om övergång av anställning sedan 1993 ( 1 st. )

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 28 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör är chef för ett koncernbolag till vilket hör två underkoncerner som driver skilda verksamheter. Sedan den verkställande direktören använt sig av en rätt att vid 57 års ålder avgå ur aktiv tjänst, men med bl.a. rätt till fortsatt ersättning i anställning omorganiseras koncernen och verksamheterna i dotterbolagen förs in direkt i moderbolaget. Efter ytterligare ett år beslutas om en ny omorganisation, varigenom verksamheterna på nytt förs ut till skilda bolag. – Fråga om skyldigheten enligt anställningsavtalet att betala ersättning till den förre verkställande direktören övergått på ett av de bolag till vilken verksamhet förts över från moderbolaget. I målet påstår direktören bl.a. en långvarig, stark anknytning till denna verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 28

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : KEBO Lab Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :