: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnna Flodin

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Anna Flodin
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2004–2005 ( 10 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anna Flodin har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
43 ledamöter ♀ 15 ♂ 28
20 parter
18 ombud ♀ 6 ♂ 12

Anna Flodin har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Carina Gunnarsson ( 10 st. ) varit ordförande

Anna Flodin
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.2015

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 2 st. )

Anna Flodin har dömt refererade avgöranden med :
10 ledamöter ♀ 6 ♂ 4
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
5 parter
6 ombud ♀ 4 ♂ 2

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2004-01-012005-05-311 år 5 mån
Ersättare för vice ordförande2013-07-014 år 11 mån 17 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 6 år 4 månader och 18 dagar hittills.

Anna Flodin
Har varit ledamot i en tingsrätt (Attunda tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 2017 (2 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 50,0% ( 1 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anna Flodin som vice ordförande sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2015 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2015 nr 50 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. Fråga om allmän visstidsanställning är en tillåten form av tidsbegränsad anställning enligt ett kollektivavtal för tjänstemän i mediaföretag.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 50

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolag NORDREPORTERN & Medieföretagen & Unionen

Ombud : David Hellman & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Anna Flodin, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Elisabeth Ankarcrona (skiljaktig), Bengt G. Nilsson och Gunilla Runnquist.
Rättssekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2015 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett universitet har missgynnat en anställd lektor av manligt kön i samband med hanteringen av ett s.k. meriteringsstöd som riktats till personer som tillhörde det kön som var underrepresenterat bland professorerna. Missgynnandet har inneburit könsdiskriminering enligt diskrimineringslagen och arbetsgivaren har medgett att betala viss diskrimineringsersättning till lektorn. Diskrimineringsombudsmannen som fört talan för lektorn har yrkat ett högre belopp. Fråga om vilken diskrimineringsersättning som ska betalas.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 44

Lagrum : 1 kap. 4 § 1, 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567)

Parter ( Statliga sektorn ) : Diskrimineringsombudsmannen & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Anna Rosenmüller Nordlander & Brita Hybbinette & Hanna Schmidt & Marie Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Anna Flodin, Inga Jerkeman, Johanna Torstensson och Annette Carnhede. Enhälligt.
[ Enkönad kvinnlig sammansättning; diskrimineringssammansättning ]
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :