: : : : :

Arbetsdomstolens domarKlas Lohmander

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Klas Lohmander
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2001–2002 ( 10 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Klas Lohmander har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
46 ledamöter ♀ 21 ♂ 25
27 parter
17 ombud ♀ 4 ♂ 13

Klas Lohmander har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Inga Åkerlund ( 7 st. ), Carina Gunnarsson ( 2 st. ) och Lars Johan Eklund ( 1 st. ) varit ordförande

Klas Lohmander
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.2001–2003
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande2 st.(som tillfällig ersättare)
Juristledamot1 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 100,0% ( 3 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Klas Lohmander har dömt refererade avgöranden med :
12 ledamöter ♀ 5 ♂ 7
2 sekreterare ♀ 2 ♂ 0
6 parter
6 ombud ♀ 0 ♂ 6

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2000-10-162002-08-111 år 9 mån 27 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år 9 månader och 27 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i två avgöranden ( 66,7% av alla refererade avgöranden med Klas Lohmander sedan 1993 ), första gången den 12 juni 2002 och senast den 22 januari 2003.
Titel för Klas Lohmander som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Klas Lohmander som vice ordförande sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 6 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 15 § i Allmänt Pensionsavtal 1974 (PA-SPR) värdesäkrades tjänstepensionerna på det statliga området genom en knytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. När den bestämmelsen tillkom var basbeloppet knutet till konsumentprisindex. Genom riksdagsbeslut har beräkningen av basbeloppet sedermera förändrats så att det inte längre är knutet till konsumentprisindex. Fråga om pensionsavtalet inneburit att de statliga tjänstepensionerna har värdesäkrats genom ett basbelopp knutet till konsumentprisindex.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 6

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : E.W. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Karl Pfeifer & Kenneth Lewis

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Klas Lohmander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Ola Bengtson, Birgitta Kihlberg och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 68 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förutsättningar i visst fall för att tillämpa bestämmelsen i 5 a § anställningsskyddslagen om överenskommen visstidsanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 68

Lagrum : 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.F. & SACO (Sveriges akademikers centralorganisation)

Ombud : Lars Viklund & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Klas Lohmander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :