: : : : :

Arbetsdomstolens domarCatharina Nordlander

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Catharina Nordlander
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1998–2001 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Catharina Nordlander har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
63 ledamöter ♀ 22 ♂ 41
34 parter
8 ombud ♀ 1 ♂ 7

Catharina Nordlander har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 8 st. ), Michaël Koch ( 4 st. ), Hans Tocklin ( 3 st. ) och Lars Johan Eklund ( 1 st. ) varit ordförande

Catharina Nordlander
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
5 st.1998–2005
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande3 st.(som tillfällig ersättare)
Juristledamot2 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 60,0% ( 3 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Lunds tingsrätt | Malmö tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Lunds tingsrätt | Malmö tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Catharina Nordlander har dömt refererade avgöranden med :
18 ledamöter ♀ 6 ♂ 12
3 sekreterare ♀ 3 ♂ 0
10 parter
7 ombud ♀ 2 ♂ 5

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1997-10-062001-08-263 år 10 mån 21 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 10 månader och 21 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 60,0% av alla refererade avgöranden med Catharina Nordlander sedan 1993 ), första gången den 5 mars 2003 och senast den 16 november 2005.
Titel för Catharina Nordlander som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i två avgöranden.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Catharina Nordlander som vice ordförande sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 111 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivarorganisation A haft skyldighet att på begäran av en arbetstagarorganisation träda i central tvisteförhandling rörande en uppsägningsfråga som berörde en arbetsgivare som nyligen trätt in i A och som fört lokal tvisteförhandling enligt ett kollektivavtal som varit gällande för arbetsgivaren på grund av tidigare medlemskap i arbetsgivarorganisationen B. Vid ställningstagandet till A:s förhandlingsskyldighet uppkommer särskilt frågan om arbetsgivaren vid den aktuella tidpunkten varit bunden av kollektivavtalet mellan arbetstagarorganisationen och A. Sedan denna fråga besvarats nekande har domstolen funnit att A inte har varit skyldig att träda i förhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 111

Lagrum : 26 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Annett Olofsson & Jens Tillqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Catharina Nordlander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Jan Nordin, Anders Hagman, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

2003 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 53 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av högskoleförordningen fick inte förnyad anställning. Fråga om läraren omfattades av regeln i 15 § anställningsskyddslagen om arbetsgivarens skyldighet att lämna besked i förväg om att fortsatt anställning inte kommer att erbjudas. Även fråga om den tidsbegränsade anställningen hade upphört på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 53

Lagrum : 2 §, 5 §, 15 §, 16 §, 25 § och 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 30 § högskoleförordningen (1993:100) | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom DIK-förbundet & Staten genom Göteborgs universitet

Ombud : Sara Luthander Hallström & Sven Lindvall

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Catharina Nordlander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ola Bengtson, Göran Söderlöf, Karl-Erik Svensson och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 21 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). A bildade ett aktiebolag, C, och inledde en verksamhet med personlig assistans åt funktionshindrade enligt LSS. I målet uppkommer i huvudsak följande frågor.

Har A respektive C utnyttjat eller röjt information som utgjort B:s företagshemligheter?

Har A åsidosatt sin lojalitetsplikt gentemot B på annat sätt än genom missbruk av företagshemligheter som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter?

Vilka skadeståndsbestämmelser är tillämpliga?

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 21

Lagrum : 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) | 1 §, 2 §, 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A-M.D. & Anemon Personlig Assistans Aktiebolag & Frösunda Assistans i Sverige Aktiebolag

Ombud : Hans Lindell & Henrik Levin & Thomas Dahlin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Catharina Nordlander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :