: : : : :

Arbetsdomstolens domarJonas Alberg

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Jonas Alberg
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1999–2000 ( 10 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Jonas Alberg har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
41 ledamöter ♀ 16 ♂ 25
20 parter
9 ombud ♀ 2 ♂ 7

Jonas Alberg har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Inga Åkerlund ( 6 st. ), Carina Gunnarsson ( 2 st. ) och Michaël Koch ( 2 st. ) varit ordförande

Jonas Alberg
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.2003–2011

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 2 st. )

Jonas Alberg har dömt refererade avgöranden med :
12 ledamöter ♀ 4 ♂ 8
2 sekreterare ♀ 2 ♂ 0
6 parter
4 ombud ♀ 1 ♂ 3

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1998-11-122000-10-081 år 10 mån 27 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år 10 månader och 27 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i två avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Jonas Alberg sedan 1993 ), första gången den 19 november 2003 och senast den 19 januari 2011.
Titlar för Jonas Alberg som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare i Högsta domstolen & Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jonas Alberg som vice ordförande sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2011 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har en arbetstagare som uppnått viss ålder och viss sammanhängande anställningstid rätt till ett års uppsägningstid när han eller hon sägs upp av arbetsgivaren på grund av arbetsbrist, s.k. förlängd uppsägningstid. Fråga om en arbetstagare, vid tillämpning av bestämmelsen, har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare arbetsgivare när den anställning som han eller hon sägs upp ifrån har tillkommit efter en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Även fråga om kollektivavtalsbestämmelsen strider mot den nämnda lagregeln om innebörden är att anställningstiden hos den förre arbetsgivaren inte får räknas. Slutligen fråga om 6 b § anställningsskyddslagen, för det fall avtalsbestämmelsen då inte anses strida mot lagen, i sin tur strider mot de EU-rättsliga regler som ligger bakom den nämnda lagregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 3

Lagrum : Artikel 3.1 direktivet 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter | 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & H S Naturbruksgymnasium AB & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Annika Ewerblad & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Jonas Alberg (revisionssekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Claes Frankhammar, Lars Josefsson, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Maud Jansson (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 93 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fem frisörer har avskedats från sina anställningar. Enligt arbetsgivaren har frisörerna förskingrat betalningar som de mottagit av kunder. Frisörerna bestrider att de har tillgodogjort sig medel. De medger att de underlåtit att stämpla in intäkter i kassan men invänder att arbetsgivaren har tagit initiativet till detta förfarande. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren inte har förmått styrka sitt påstående om förskingring och att avskedandena har vidtagits utan laglig grund.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 93

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Söderlings Frisersalong Aktiebolag & Sveriges Frisörföretagare

Ombud : Björn E. Bjurström & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Jonas Alberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :