: : : : :

Arbetsdomstolens domarChristian von Szalay

( 6 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Christian von Szalay
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1999–2001 ( 15 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Christian von Szalay har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
45 ledamöter ♀ 13 ♂ 32
34 parter
23 ombud ♀ 3 ♂ 20

Christian von Szalay har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Inga Åkerlund ( 8 st. ), Hans Tocklin ( 4 st. ), Carina Gunnarsson ( 2 st. ) och Michaël Koch ( 1 st. ) varit ordförande

Christian von Szalay
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
8 st.1999–2006
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande6 st.(som tillfällig ersättare)
Juristledamot2 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 8 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 37,5% ( 3 / 8 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Skellefteå tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Skellefteå tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Christian von Szalay har dömt refererade avgöranden med :
30 ledamöter ♀ 12 ♂ 18
5 sekreterare ♀ 5 ♂ 0
18 parter
16 ombud ♀ 3 ♂ 13

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-04-242000-09-035 år 4 mån 11 dgr
Sekreterare2001-04-012002-01-069 mån 6 dgr
Förordnad i sammanlagt 6 år 1 månad och 19 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i sex avgöranden ( 75,0% av alla refererade avgöranden med Christian von Szalay sedan 1993 ), första gången den 14 november 2001 och senast den 8 februari 2006.
Titlar för Christian von Szalay som tillfällig ersättare : F.d. hovrättsassessor & Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i två avgöranden.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Christian von Szalay som vice ordförande sedan 1993 ( 6 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren lade ned sin verksamhet på orten. Under uppsägningstiden erbjöds, sökte och tillträdde arbetstagarna anställningar hos samma arbetsgivare men på en annan ort. Arbetstagarna hade tidigare, i enlighet med en överenskommelse i form av kollektivavtal, haft personliga lönetillägg. Fråga har uppkommit dels om överenskommelsen innebär att arbetstagarna har rätt att behålla sina personliga tillägg så länge de är oavbrutet anställda hos samma arbetsgivare, dels om arbetstagarna har erhållit nya anställningar eller har kvar sina gamla anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 16

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Dan Holke & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Christian von Szalay (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Eva Plogeus, Kerstin Brodowsky, Rolf Hugert, Inger Öhrn Karlsson och Gunilla Kevdal. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2005 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund för uppsägning av en resesäljare som enligt arbetsgivaren inte följt vissa rutiner för kassaredovisning.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 72

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Viking Line Skandinavien Aktiebolag

Ombud : Rolf Greger Höglund & Ulrika Värnskog

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Christian von Szalay (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Jan Nordin, Håkan Torngren, Lennart Olovsson och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 4 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagare var säsonganställda på ett kafé sedan 1988 respektive 1999. Kaféverksamheten drevs av en stiftelse till säsongen 2003, då verksamheten övergick till ett bolag. De båda arbetstagarna fick efter säsongen 2002 varken fortsatt anställning hos stiftelsen eller fortsatt säsonganställning på kaféet. Fråga om stiftelsen brutit mot bestämmelserna om besked i 15 § första och andra stycket anställningsskyddslagen. Vidare fråga om stiftelsen brutit mot 25 § anställningsskyddslagen genom att lämna uppgift om att arbetstagarna inte hade företrädesrätt till återanställning. Även fråga om förbundet fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen gentemot bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 4

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 15 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Gustafsbergsstiftelsen & Restaurang Goda Grejor och Catering Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Eric Hietala & Ullika Dalén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Christian von Szalay (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Mårten Holmström, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Gunilla Kevdal och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2002 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En professor vid Göteborgs universitet träffade ett avtal med universitetet om tjänstledighet. Fråga om avtalet innebar att tjänstledigheten skulle pågå ända fram till dess professorn uppnått pensionsåldern eller om avtalet gällde tills vidare och professorn därför ensidigt kunnat avbryta tjänstledigheten efter skälig uppsägningstid.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 90

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Sveriges Läkarförbund & Staten genom Göteborgs universitet

Ombud : Jan Schöldström & Sven Lindvall

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Christian von Szalay (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 25 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som efter att på arbetsplatsen ha blivit utsatt för ringa misshandel från en arbetskamrats sida har efter långvarig sjukskrivning erbjudits att återgå i arbete. Sedan han avböjt de erbjudna arbetsuppgifterna sades han upp under åberopande av arbetsbrist. Fråga bl.a. om uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 25

Lagrum : 7 § och 29 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 10 § och 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : R.B. & Sif & Yanmar Scandinavia Aktiebolag

Ombud : Henrik Hansén & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Christian von Szalay (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 95 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos en ideell förening har efter en kontrovers med företrädare för föreningen lämnat arbetsplatsen kort tid innan anställningen till följd av arbetstagarens egen uppsägning skulle upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit avskedad vid detta tillfälle eller om hon endast blivit arbetsbefriad med lön under återstoden av anställningstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 95

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiv Ungdom Skellefteåavdelningen & G.V.

Ombud : Bengt Harling & Peter Gavelin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Christian von Szalay (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Maria Nygren, Anders Hagman, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :