: : : : :

Arbetsdomstolens domarMarianne Tejning

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande ]

Marianne Tejning
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
4 st.1993–1994

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 4 st. )

Marianne Tejning har dömt refererade avgöranden med :
21 ledamöter ♀ 5 ♂ 16
4 sekreterare ♀ 2 ♂ 2
8 parter

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1977-08-221979-02-281 år 6 mån 7 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år 6 månader och 7 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i fyra avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Marianne Tejning sedan 1993 ), första gången den 10 februari 1993 och senast den 13 april 1994.
Titlar för Marianne Tejning som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare i Högsta domstolen & Hovrättsassessor i Arbetsmarknadsdepartementet.

Marianne Tejning
Har varit ledamot i två tingsrätter (Solna tingsrätt och Stockholms tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 1995–2012 (11 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 27,3% ( 3 / 11 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Andel avgöranden med skiljaktig mening i Arbetsdomstolen : 27,3% ( 3 / 11 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Marianne Tejning som vice ordförande sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 60 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En deltidsanställd pilot har ungefärligen samma faktiska arbetstid som företagets heltidsanställda piloter. Skall en tolkning av kollektivavtalet leda till att den deltidsanställda piloten anses som heltidsanställd?

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 60

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Svensk Pilotförening & T.G.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Stig Ahlin och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en hos ett landsting anställd vårdare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 56

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Annika Baude, Björn Qvarnström, Lennart Grudevall, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 215 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare främst på grund av samarbetssvårigheter. Även fråga om bl.a. arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 215

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göran Karlsson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 19 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En barnmorska förordnades som avdelningsföreståndare och basenhetschef vid en mödravårdscentral. Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrats så att det vid en enhet för diagnostik eller vård och behandling skall finnas en särskild läkare som svarar för den samlade ledningen av verksamheten när detta behövs med hänsyn till patientsäkerheten upphävde landstinget beslutet att barnmorskan skulle vara basenhetschef. Fråga om åtgärden var att bedöma som ett avskedande samt om den stred mot tillämpligt kollektivavtal eller god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 19

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Tejning (hovrättsassessor i Arbetsmarknadsdepartementet; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Christian Tydén, Lars Ahlvarsson, Göran Karlsson och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :