Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1993 års domarutredning (Ju 1993:06)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1993 års domarutredning (Ju 1993:06) [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 29 st. ♀ 9 ♂ 20 ) :

Barbro Fischerström  []  ( Sakkunnig )
Per Henrik Lindblom  []  ( Sakkunnig )
Elisabeth Palm  []  ( Sakkunnig )
Göran Regner  []  ( Sakkunnig )
Stefan Strömberg  []  ( Sakkunnig )
Birgitta Alexanderson  []  ( Expert )
Jan Carrick  []  ( Expert )
Meijt Cederdahl  []  ( Expert )
Birgitta Cronier  []  ( Expert )
Allan Ekström  []  ( Expert )
Per Eriksson  []  ( Expert )
Jan Francke  []  ( Expert )
Jan Heuman  []  ( Expert )
Bertil Hübinette  []  ( Expert )
Arnold Joelsson  []  ( Expert )
Inge Lindqvist  []  ( Expert )
Barbro Lundholm  []  ( Expert )
Anna-Karin Lundin  []  ( Expert )
Staffan Lundin  []  ( Expert )
Anders Nordström  []  ( Expert )
Hans Ragnemalm  []  ( Expert )
Christer Rune  []  ( Expert )
Hans-Gunnar Solerud  []  ( Expert )
Karin Svensson  []  ( Expert )
John Thörngren  []  ( Expert )
Lars Åhlén  []  ( Expert )
Kavita Bäck  []  ( Sekreterare )
Kjell Åke Modéer  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1993 års domarutredning (Ju 1993:06)


Beteckning : Ju 1993:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 36. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:47. Utredningen har avgett (SOU 1994:99) Domaren i Sverige inför framtiden Del A och B Uppdraget är därmed slutfört.
0

Sammansättning


Hirschfeldt, Johan t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Fischerström, Barbro t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Lindblom, Per Henrik t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Modéer, Kjell Å t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Palm, Elisabeth t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Regner, Göran t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Strömberg, Stefan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Alexanderson, Birgitta t.o.m. 1995-02-28
Expert : Carrick, Jan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Cederdahl, Meijt t.o.m. 1995-02-28
Expert : Cronier, Birgitta t.o.m. 1995-02-28
Expert : Ekström, Allan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Eriksson, Per t.o.m. 1995-02-28
Expert : Francke, Jan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Heuman, Jan, fr.o.m. 1993-11-25 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Hübinette, Bertil, fr.o.m. 1994-03-22 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Joelsson, Arnold t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lindqvist, Inge t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundholm, Barbro t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundin, Anna-Karin t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundin, Staffan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Nordström, Anders t.o.m. 1995-02-28
Expert : Ragnemalm, Hans t.o.m. 1995-02-28
Expert : Rune, Christer t.o.m. 1995-02-28
Expert : Solerud, Hans-Gunnar t.o.m. 1993-11-18
Expert : Svensson, Karin t.o.m. 1995-02-28
Expert : Thörngren, John t.o.m. 1995-02-28
Expert : Åhlén, Lars t.o.m. 1995-02-28
Sekreterare : Bäck, Kavita t.o.m. 1995-03-31

Rapporter

SOU 1994:99Domaren i Sverige inför framtiden
Del A och B
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman