: : : : :

Barbro Fischerström

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Vice ordförande ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Barbro Fischerström
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
4 st.1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 4 st. )

Barbro Fischerström har dömt refererade avgöranden med :
22 ledamöter ♀ 6 ♂ 16
4 sekreterare ♀ 2 ♂ 2
12 parter

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Tredje man1983-07-011985-05-311 år 11 mån
Vice ordförande1985-06-011994-10-199 år 4 mån 19 dgr
Förordnad i sammanlagt 11 år 3 månader och 19 dagar.

Betänkanden med Sören Öman och Barbro Fischerström ( 1 st. )

1997 ( 1 st. )

Integritet • Offentlighet • Informations­teknik ( SOU 1997:39 )

Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Omslaget till betänkandet Integritet • Offentlighet • Informationsteknik

ISBN : 91-38-20543-2

Antal sidor : 873 sid.

Departement : Justitiedepartementet

Utredning : Datalagskommittén ( Ju 1995:08 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Staffan Vängby

Sören Ömans roll i utredningen : Sekreterare

 Läs : » Integritet • Offentlighet • Informations­teknik (SOU 1997:39)
Kan ta lång tid att ladda eller vara för stor för t.ex. surfplatta (88,5 MB)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

En ny persondatalag

Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av datalagen, som kom till redan år 1973. Syftet har varit att åstadkomma en modern och teknikoberoende lagstiftning om skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Läs mer

Dela :