: : : : :

Arbetsdomstolens domarSusanne Forssman

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Susanne Forssman
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2007–2014 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 2 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Susanne Forssman har varit ombud vid refererade avgöranden med :
23 ledamöter ♀ 11 ♂ 12
4 sekreterare ♀ 3 ♂ 1
21 parter
8 ombud ♀ 2 ♂ 6

Susanne Forssman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1998–2000 ( 18 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Susanne Forssman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
70 ledamöter ♀ 24 ♂ 46
41 parter
7 ombud ♀ 3 ♂ 4

Susanne Forssman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Lars Johan Eklund ( 12 st. ), Hans Tocklin ( 4 st. ), Carina Gunnarsson ( 1 st. ) och Hans Stark ( 1 st. ) varit ordförande

Susanne Forssman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
1 st.2004

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 1 st. )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1998-02-162000-02-292 år 14 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år och 14 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande, den 23 juni 2004.
Titel för Susanne Forssman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Susanne Forssman som vice ordförande sedan 1993 ( 1 st. )

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 56 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om laglig grund för avskedande av en byggnadsingenjör vid ett allmännyttigt bostadsföretag. Domstolen har funnit styrkt att ingenjören i samband med en entreprenad handlat på ett sätt som varit ägnat att i hög grad skada arbetsgivarens förtroende för honom. Enligt domstolen har det inte förelegat tillräckliga skäl för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning. Omständigheterna har varit sådana att det inte ansetts skäligt att kräva att arbetsgivaren skulle försöka omplacera ingenjören.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 56

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastigo & Ingenjörsförbundet & Skelleftebostäder Aktiebolag

Ombud : Jonas Stålnacke & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Susanne Forssman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :