: : : : :

Arbetsdomstolens domarJan Bergman På Wikipedia

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Jan Bergman finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Jan Bergman
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2001 → ( 12 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 33,3% ( 4 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 12 st. )

Jan Bergman har varit ombud vid refererade avgöranden med :
46 ledamöter ♀ 21 ♂ 25
9 sekreterare ♀ 6 ♂ 3
20 parter
11 ombud ♀ 3 ♂ 8

Jan Bergman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1995–1997 ( 21 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Jan Bergman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
63 ledamöter ♀ 15 ♂ 48
58 parter

Jan Bergman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 6 st. ), Lars Johan Eklund ( 5 st. ), Nina Pripp ( 4 st. ), Hans Stark ( 3 st. ) och Ove Sköllerholm ( 3 st. ) varit ordförande

Jan Bergman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
5 st.1995–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 40,0% ( 2 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 40,0% ( 2 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1996-09-25, för 21 år 8 mån 24 dgr sedan )

Jan Bergman har dömt refererade avgöranden med :
22 ledamöter ♀ 6 ♂ 16
5 sekreterare ♀ 3 ♂ 2
20 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Jan Bergman
( 4 st. ♀ 0 ♂ 4 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1991-12-011992-11-301 år
Sekreterare1994-10-311998-12-314 år 2 mån 1 dag
Förordnad i sammanlagt 5 år och 2 månader.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i fem avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Jan Bergman sedan 1993 ), första gången den 23 augusti 1995 och senast den 24 juni 1998.
Titel för Jan Bergman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jan Bergman som vice ordförande sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 85 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa arbetstagare sänks till 60 år. Arbetstagarna ges dock rätt att kvarstå i tjänst till 62 års ålder. I en protokollsanteckning till kollektivavtalet anges att arbetsgivaren till vissa namngivna personer från pensionsavgång skall utbetala en individuellt beräknad utfyllnadspension i tillägg till pensionen mellan 60 och 65 år. Tvisten gäller frågan om beräkningen av denna utfyllnadspension för arbetstagare som har kvarstått i anställningen till 62 års ålder. Innebär det förhållandet att arbetstagarna har kvarstått i tjänst till 62 år att utfyllnadspensionen skall minskas i motsvarande mån? Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer fråga om preskription av arbetstagarnas anspråk. Bedömningen av preskriptionsfrågan leder till skilda utgång för olika arbetstagare. Fråga i denna situation om fördelningen av rättegångskostnaderna.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 85

Lagrum : 64 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.K. & B.O. & C.T. & F.W. & M.B. & M.R. & P.P. & R.E. & S-O.B. & S.W. & Scandinavian Airlines System & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Henrik Sahlin (skiljaktig), Solveig Paulsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 57 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av tre ambulanssjukvårdare som enligt arbetsgivaren, ett bolag, förfarit illojalt genom att göra en anmälan till en tillsynsmyndighet och genom att uttala sig kritiskt om arbetsgivaren till tidningar och i TV.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 57

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Samariten Ambulans Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 105 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivare mer än två månader före ett avskedande känt till de omständigheter som avskedandet grundats på.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 105

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.P. & Lex Mark Sverige

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Inger Karlsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig avdelningschef anställd av en kommun har under vissa perioder haft lägre lön än en manlig avdelningschef anställd av samma kommun. Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga.

Kommunen har mot påståendet om lönediskriminering endast invänt att de båda arbetstagarnas arbeten inte är lika eller likvärdiga. Parterna är dock ense om att arbetena i de flesta avseendena är lika eller likvärdiga. Den fråga domstolen haft att ta ställning till är om kraven i mannens arbete ändå är större med hänsyn till vissa av kommunen åberopade omständigheter.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 79

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Karlskoga kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid en MBL-förhandling om bl.a. neddragning av tjänster vid ett sjukhus accepterade arbetsgivaren ett förslag från Svenska Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) om att sköterskebemanningen nattetid på sjukhusets akutmottagning skulle bestå enbart av sjuksköterskor, vilket innebar att några undersköterskor inte längre skulle arbeta där under natten. Fråga om det enligt § 6 mom. 1 andra stycket AB 89 förelegat vägande skäl för den stadigvarande förflyttning av ett antal undersköterskor som följde härefter.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 102

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Björn Qvarnström, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :