: : : : :

Arbetsdomstolens domarGudrun Persson Härneskog

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Gudrun Persson Härneskog
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1998–2001 ( 17 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Gudrun Persson Härneskog har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
56 ledamöter ♀ 20 ♂ 36
35 parter
7 ombud ♀ 2 ♂ 5

Gudrun Persson Härneskog har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 7 st. ), Carina Gunnarsson ( 4 st. ), Inga Åkerlund ( 3 st. ) och Michaël Koch ( 3 st. ) varit ordförande

Gudrun Persson Härneskog
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.1999–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Malmö tingsrätt

Underinstans : Malmö tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2001-04-11, för 17 år 2 mån 6 dgr sedan )

Gudrun Persson Härneskog har dömt refererade avgöranden med :
16 ledamöter ♀ 6 ♂ 10
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
6 parter
4 ombud ♀ 0 ♂ 4

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gudrun Persson Härneskog
( 6 st. ♀ 2 ♂ 4 vid 6 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1998-03-012001-03-113 år 11 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år och 11 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Gudrun Persson Härneskog sedan 1993 ), första gången den 31 mars 1999 och senast den 19 februari 2003.
Titel för Gudrun Persson Härneskog som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gudrun Persson Härneskog som vice ordförande sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 16 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som har blivit avskedad och efter avskedandet varit sjukskriven, har yrkat ekonomiskt skadestånd för inkomstförlust utgörande mellanskillnaden mellan utebliven lön och den sjukersättning som han erhållit. Arbetsdomstolen finner att avskedandet skett utan laga grund och dömer ut allmänt skadestånd. Omständigheterna är emellertid inte sådana att arbetsgivaren bör åläggas skadeståndsansvar för inkomstförlusten.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 16

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : D.C. & J.W.T. Öresund Aktiebolag

Ombud : Anders Nordström & Hans Lindell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gudrun Persson Härneskog (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 33 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En lagerarbetare, som även är facklig förtroendeman, har avskedats. Till stöd för att avskedandet är lagligen grundat har arbetsgivaren åberopat framför allt att arbetstagaren kört truck på arbetsplatsen sedan arbetsgivaren dragit in hans tillstånd att köra truck där. Fråga om arbetsgivaren genom avskedandet gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och om avskedandet är lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 33

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltema Sweden Aktiebolag & Handelsanställdas förbund

Ombud : Stellan Gärde & Torgny Anderson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gudrun Persson Härneskog (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Göran Söderlöf (skiljaktig), Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson.
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 48 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommunalt anställd hälsoskyddsinspektör har under flera år handlagt tillsynsärenden rörande s.k. sjuka hus. På grund av omständigheter som är att hänföra till hälsoskyddsinspektörens tjänsteutövning beslutar kommunen att han fortsättningsvis i stället skall handlägga tillsynsärenden rörande radon i bostäder.

I målet uppkommer frågan om kommunens åtgärd inneburit att hälsoskyddsinspektören har skilts från den anställning han hade. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer frågan om kommunens åtgärd har vidtagits i strid med bestämmelsen i § 6 mom. 1 andra stycket AB 95 om att stadigvarande förflyttning av arbetstagare mot dennes önskan förutsätter att det föreligger vägande skäl för åtgärden. Domstolen har funnit att kommunens åtgärd innebar en förflyttning i bestämmelsens mening men har ansett att det förelåg vägande skäl för åtgärden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 48

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudrun Persson Härneskog (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg (skiljaktig), Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Lars E. Rabenius (skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :