Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman: Medverkanden:

Anders Hagman

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Arbetsgivarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Anders Hagman på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Anders Hagman
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
133 st.8 st.6,0%1993–2013

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,5% ( 22 / 133 st. )
[ i 8 / 22 fall ( 36,4% ) har Anders Hagman själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 17,3% ( 23 / 133 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 65,2% ( 15 / 23 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,7%

Underinstanser ( 13 st. ) : Stockholms tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Umeå tingsrätt | Borås tingsrätt | Nacka tingsrätt | Malmö tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Skellefteå tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Solna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 17 st. ( senaste gången 2013-06-19, för 6 år 8 mån 9 dgr sedan )

Anders Hagman har dömt refererade avgöranden med :
167 ledamöter ♀ 59 ♂ 108
63 sekreterare ♀ 44 ♂ 19
236 parter
149 ombud ♀ 42 ♂ 107

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Anders Hagman
( 44 st. ♀ 16 ♂ 28 vid 63 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för arbets­givar­ledamot1983-07-011986-06-303 år
Arbets­givar­ledamot1986-07-012013-06-3027 år
Förordnad i sammanlagt 30 år.

Utsedd efter förslag av Landstingsförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Offentliga utredningar med Sören Öman och Anders Hagman ( 1 st. )

1991 ( 1 st. )

1992 års arbetsrättskommitté ( 1991–1994 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( A 1991:05 )

Ordförande / Utredare : Åke Bouvin

Sören Ömans roll i utredningen : Heltidsarbetande expert

» Kommittédirektiven (dir. 1991:118)

» Tilläggsdirektiven dir. 1992:109

» Betänkandet SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag

» Betänkandet SOU 1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten

» Betänkandet SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

En kommitté tillkallas för att göra en översyn av medbestämmandelagen (1976:580) och den centrala arbetsrättsliga lagstiftningen i övrigt. De övergripande målen för kommitténs arbete skall vara att åstadkomma

  • enklare bestämmelser,
  • ökade möjligheter till information och inflytande för den enskilde arbetstagaren, samt
  • en förskjutning av informations- och förhandlingskontakterna till det lokala planet.

Kommittén skall lägga förslag som har positiva effekter både i enskilda företag och i den svenska samhällsekonomin. Den skall särskilt beakta de mindre företagens intressen. Läs mer

Dela :