: : : : :

Arbetsdomstolens domarYIT Building Systems Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

YIT Building Systems Aktiebolag
Aktiv som part 2005 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med YIT Building Systems Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

2005 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation varslade om total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som arbetsgivarna utförde på vissa arbetsplatser. Fråga om arbetsgivarna i samband med denna stridsåtgärd i sin tur vidtagit en stridsåtgärd mot förbundet. Enligt förbundet har arbetsgivarna vidtagit stridsåtgärder genom att utestänga arbetstagare, som enligt förbundet inte omfattades av den av förbundet varslade arbetsnedläggelsen, från deras arbetsplatser och inte betala lön till dem för den tiden. I andra hand fråga om arbetsgivarna varit skyldiga att enligt kollektivavtalet betala lön, alternativt permitteringslön till arbetstagarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 116

Lagrum : 41 § och 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Bravida Nord Aktiebolag & Bravida Öst Aktiebolag & El & Industrimontage Svenska Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Elinstallatören S.S. Aktiebolag & Köpings Elektriska Affär Aktiebolag & NELAB Försäljnings Aktiebolag & R.Tu. med registrerade firman R:s Elektriska & Sigges El. Malå Aktiebolag & Skanska Electro Aktiebolag & Skellefteå Elektriska Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet & Umeå El och VVS Automatik Aktiebolag & YIT Building Systems Aktiebolag

Ombud : Kurt Junesjö & Mattias Landgren & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Mårten Holmström, Peter Ander, Elisabeth Bjar, Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i SEKO - Facket för Service och Kommunikation; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :