: : : : :

Arbetsdomstolens domarX.X.

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

X.X.
Aktiv som part 1995–2001 ( 2 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 2 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

X.X. har varit part vid refererade avgöranden med :
14 ledamöter ♀ 4 ♂ 10
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
40 parter
2 ombud ♀ 0 ♂ 2

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med X.X. som part sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 42 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Hos Televerket fanns när verket bolagiserades vissa arbetstagare som hade s.k. bottentjänster tillsatta med konstitutorial samt vid sidan av dessa tjänster statligt reglerade förordnandetjänster utan konstitutorial som de faktiskt utövade. Alla arbetstagare som accepterade att anta ett erbjudande om anställning i det nybildade bolaget Telia AB fick samtidigt säga upp sig från Televerket. Frågan i målet rör om några av de arbetstagare som hade konstitutorial och som när de accepterade anställning hos Telia AB begränsade sina uppsägningar så att dessa bara tog sikte på de tjänster som arbetstagarna innehade med förordnanden och således inte även gällde deras med konstitutorial tillsatta tjänster.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 42

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Å.J. & B.F. & B.H. & B.J. & B.L. & F.L. & G.T. & H.C. & H.E. & I.H. & J-E.P. & K-Å.K. & K.A. & K.C. & K.J. & L-E.L. & L.G. & O.E. & O.L. & R.E. & R.F. & R.R. & S-O.N. & S.D. & S.E. & S.G. & S.I. & Staten genom Televerket under avveckling & U.H. & X.X.

Ombud : Stefan Ruben & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gudmund Toijer, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Margareta Zandén (skiljaktig)
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 8 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan ett företag överlåtit viss verksamhet till ett annat företag träffar det senare företaget anställningsavtal med vissa utvalda anställda i det överlåtande företaget utan att beakta turordning. Härefter säger detta företag upp vissa av de kvarvarande anställda. Arbetsdomstolen finner att dessa inte har företrädesrätt till återanställning avseende de redan tillsatta befattningarna i det förevarande företaget (jfr AD 1986 nr 144).

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 8

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.G. & D.O. & E.P. & G-M.J. & G.W. & H-J.K. & I.R. & K.G. & L.L. & M-B.W. & Minolta Business Equipment Sweden Aktiebolag & X.X.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :