: : : : :

Arbetsdomstolens domarVreten Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Vreten Aktiebolag
Aktiv som part 2005 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Vreten Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett verkstadsföretag anlitade under sommaren 2004 fem litauiska arbetstagare för utförande av bl.a. vissa svetsarbeten, vilka ostridigt var sådana att primär förhandlingsskyldighet förelåg enligt 38 § medbestämmandelagen. Fråga om bolaget åsidosatte denna bestämmelse genom att anlita de fem arbetstagarna utan att dessförinnan ha tagit initiativ till förhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 46

Lagrum : 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Teknikarbetsgivarna & Vreten Aktiebolag

Ombud : Bo Villner & Hanna Alsén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Ulf Perbeck, Erland Olauson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Lars Brandt

Dela :