Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Parter:

Arbetsdomstolens domarSkandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff
Aktiv som part 2003 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,2%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff som part sedan 1993 ( 1 st. )

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för arbete som driftoperatör och om ett beslut att inte anställa honom har utgjort ett brott mot lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 47

Lagrum : 3 § och 5 § första punkten lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ombud : Anders Elmér & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karina Hellrup (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Mats Holmgren, Ylva Tengblad, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :