Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Parter:

Arbetsdomstolens domarKuusakoski Sverige AB

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Kuusakoski Sverige AB
Aktiv som part 2016 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,5%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,7%

Underinstans : Alingsås tingsrätt

Underinstans : Alingsås tingsrätt

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Kuusakoski Sverige AB som part sedan 1993 ( 1 st. )

2016 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 58 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte utfört arbete och grundat sin talan på sitt anställningsavtal och en överenskommelse om arbetsbefrielse. Fråga om preskriptionsbestämmelserna i anställningsskyddslagen är tillämpliga.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 58

Lagrum : 12 §, 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.J. & Kuusakoski Sverige AB

Ombud : Patrik Lai & Ulf Mellqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Elisabeth Ankarcrona och Gerald Lindberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Per Fabricius

Dela :