: : : : :

Arbetsdomstolens domarBesked

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andra sökord som kan vara intressanta :

Uppsägnings- och avskedandebesked

Arbetsdomstolens egna sökord
( som är mindre konsekventa än sökorden ovan )

Uppsägningsbesked

Arbetsrättslig litteratur om besked ( 1 st. )

Mathias Sylwan, Upplyftande besked om sociala hänsyn, upphandling och EU-rätten i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7–8

Anmälan av :
Kerstin Ahlberg & Niklas Bruun; Upphandling och arbete i EU, 2010.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 214 132 kr | Median : 214 132 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 224 672 kr ( i AD 2005 nr 124 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om besked sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits laglig grund för avskedande av en larmoperatör som blockerat trygghetslarm från att komma in till larmcentralen. Även fråga om vilka omständigheter som kan ligga till grund för prövning av avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 43

Lagrum : 18 § och 19 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kiruna kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Göran Söderlöf & Thomas Wallén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Folke K. Larsson, Rolf Hugert, Teddy Glans, Ronny Wenngren och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Canemyr

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en lärare på en folkhögskola. Till stöd för avskedandet åberopades bl.a. att läraren skriftligen och muntligen med ett grovt språkbruk framfört kränkande påståenden och omdömen om bl.a. skolans rektor till folkhögskolans styrelse och personal. Fråga också om arbetsgivaren är skadeståndsskyldig eftersom beskedet om avskedande inte lämnats till arbetstagaren personligen eller i rekommenderat brev.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 124

Lagrum : 18 § och 20 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen & Lärarnas Riksförbund & Nordiska Folkhögskolan

Ombud : Kristina Rollbäck & Sven Lindvall

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Folke K. Larsson, Jan Nordin, Håkan Torngren, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :