: : : : :

Arbetsdomstolens domarHandens tingsrätt På Wikipedia

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Handens tingsrätt är nedlagd.

Handens tingsrätt på Riksarkivet


Warning: Division by zero in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 6050

Ändringsfrekvens : nan% ( 0 /  st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 53,5%

Andel avgöranden med skiljaktig mening i Arbetsdomstolen : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Handens tingsrätt som underinstans sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 54 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan kronofogdemyndigheten enligt reglerna därom överlämnat målet till tingsrätt, överlämnade tingsrätten på begäran av kronofogdemyndigheten målet till arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen finner dels att arbetsdomstolen inte är behörig att pröva målet i föreliggande skick, dels att tingsrätten inte haft stöd i vare sig lagstiftningen om handläggning av mål om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister eller arbetstvistlagen för att överlämna målet till arbetsdomstolen. Allmänna uttalanden om handläggningen av mål om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 54

Lagrum : 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 2 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd | 5 § och 61 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : M.S-E. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lennart Aspegren och Thore Ziethén. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 137 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal tidsbegränsade förordnanden omplacerats till arbetsuppgifter utanför barnomsorgen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 137

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : C.S. & Haninge kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Göran Karlstedt, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Thore Ziethén och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :