: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 2002 nr 121

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Sammanfattning (AD 2002 nr 121):

En rektor har på förfrågan gjort negativa uttalanden om en lärare vid ett samtal med rektorn på en annan skola, där läraren sökt anställning. Uttalandena har inte ansetts utgöra förtal. Inte heller har uttalandena ansetts utgöra fel eller försummelse av rektorn. En skadeståndstalan mot kommunen grundad på 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen har därför avslagits.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 2002 nr 121 nämnts ( 1 st. )

2004 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En anställd hos en ideell förening deltog vid bildandet av en facklig organisation på sin arbetsplats och var därefter aktiv i organisationens arbete. Fråga bl.a. om föreningen gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning. Arbetsdomstolen har vid denna prövning funnit bl.a. att negativa uttalanden från representanter för arbetsgivaren som riktats dels mot den anställda personligen och hennes arbete i den fackliga organisationen, dels mot organisationen inte utgör åtgärder i den mening som avses i 8 § medbestämmandelagen, oavsett om uttalandena gjorts muntligt eller skriftligt eller hur de distribuerats.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 89

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

Parter ( Privata sektorn ) : Ideella Föreningen Emmaus Björkå & Kooperationens Förhandlingsorganisation & R.L. & Syndikalistiska Driftsektionen Emmaus Björkå

Ombud : John Norder & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Agnes Günther, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :