: : : : :

Arbetsdomstolens domarSusanne Sjöblom

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Susanne Sjöblom
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1995–1999 ( 32 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Susanne Sjöblom har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
79 ledamöter ♀ 24 ♂ 55
66 parter

Susanne Sjöblom har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 8 st. ), Michaël Koch ( 7 st. ), Hans Tocklin ( 5 st. ), Nina Pripp ( 4 st. ), Inga Åkerlund ( 3 st. ), Lars Johan Eklund ( 3 st. ) och Ove Sköllerholm ( 2 st. ) varit ordförande

Susanne Sjöblom
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.1996–2001

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 3 st. )

Susanne Sjöblom har dömt refererade avgöranden med :
17 ledamöter ♀ 7 ♂ 10
3 sekreterare ♀ 1 ♂ 2
9 parter
2 ombud ♀ 0 ♂ 2

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-04-241999-08-154 år 3 mån 23 dgr
Förordnad i sammanlagt 4 år 3 månader och 23 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Susanne Sjöblom sedan 1993 ), första gången den 19 juni 1996 och senast den 28 mars 2001.
Titlar för Susanne Sjöblom som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare & Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Susanne Sjöblom som vice ordförande sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att vissa hälsoundersökningar skall genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren.

Efter sammanträde mellan företrädare för en kommun och en hos kommunen anställd idrottslärare undertecknas en överenskommelse om slumpvisa alkoholtester på arbetstid under en viss tid. Sedan ett alkoholtest gett positivt resultat hålls ett nytt sammanträde, som avslutas med att det undertecknas en ny överenskommelse av innebörd dels att alkoholtest skall utföras varje morgon under en viss tid, dels bl.a. att idrottsläraren skall vara hemma från arbetet under två dagar med bibehållen lön. I målet uppkommer följande frågor:

a) Har läraren undertecknat överenskommelserna under sådana förhållanden att alkoholtesterna inte har genomförts i nära samförstånd med honom?

b) Har läraren avstängts i strid med bestämmelserna i AB 98?

c) Har kommunen åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 26

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Örebro kommun

Ombud : Nils Erik Solberg & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Susanne Sjöblom (revisionssekreterare; tillfällig ersättare), Palle Landin, Inger Mattsson Kasserud, Gun Lombach, Lise-Lotte Ewerhard och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 143 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft rätt att ensidigt förlägga arbetstiden i visst fall till andra tider än de som angetts i ett lokalt kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 143

Parter ( Privata sektorn ) : Holmen Paper Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 68 & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Susanne Sjöblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Olof Nordenfelt, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Anders Tiderman och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laga skäl enligt anställningsskyddslagen för uppsägning och avskedande av en föreståndare vid en förskola.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 77

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ballongens Montessoriförskola ekonomisk förening & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Susanne Sjöblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Sune Israelsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :