: : : : :

Arbetsdomstolens domarGunilla Åkerman

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Gunilla Åkerman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1994 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Gunilla Åkerman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
57 ledamöter ♀ 12 ♂ 45
32 parter

Gunilla Åkerman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Ove Sköllerholm ( 8 st. ), Nina Pripp ( 6 st. ) och Lars Johan Eklund ( 2 st. ) varit ordförande

Gunilla Åkerman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
1 st.1994

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 1 st. )

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1994-11-16, för 23 år 5 mån 9 dgr sedan )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1992-08-311994-09-182 år 19 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år och 19 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande, den 16 november 1994.
Titel för Gunilla Åkerman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gunilla Åkerman som vice ordförande sedan 1993 ( 1 st. )

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har sagt upp en hos kommunen anställd socialsekreterare under åberopande av ”samarbetssvårigheter”. Uppsägningen har ogiltigförklarats sedan arbetsdomstolen funnit att kommunen åsidosatt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 134

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Solna stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gunilla Åkerman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :