: : : : :

Arbetsdomstolens domarSkövde tingsrätt På Wikipedia

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Skövde tingsrätt är nedlagd.

Skövde tingsrätt på Riksarkivet


Warning: Division by zero in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 6050

Ändringsfrekvens : nan% ( 0 /  st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 53,5%

Andel avgöranden med skiljaktig mening i Arbetsdomstolen : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Skövde tingsrätt som underinstans sedan 1993 ( 1 st. )

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 144 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En försäljare hos ett företag i säkerhetsbranschen lät under pågående anställning tillsammans med en installationstekniker registrera ett handelsbolag med en verksamhetsinriktning som delvis sammanföll med arbetsgivarens. Försäljaren påbörjade dock ingen verksamhet i handelsbolaget under anställningstiden. Fråga om grund för avskedande förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 144

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : RiksAlarm Teknik Skandinavien Aktiebolag & T.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maj Johansson, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Ninel Jansson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :