: : : : :

Arbetsdomstolens domarFalköpings tingsrätt På Wikipedia

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Falköpings tingsrätt är nedlagd.

Falköpings tingsrätt på Riksarkivet


Warning: Division by zero in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 6050

Ändringsfrekvens : nan% ( 0 /  st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 53,5%

Andel avgöranden med skiljaktig mening i Arbetsdomstolen : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Falköpings tingsrätt som underinstans sedan 1993 ( 1 st. )

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 9 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har enligt 10 § första stycket anställningsskyddslagen skickat ett uppsägningsbesked i rekommenderat brev till arbetstagaren under dennes semester. Frågan i målet är om uppsägning kan anses ha skett och i så fall när arbetstagaren fått del av uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 9

Lagrum : 10 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : F.S. & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ola Bengtson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :