Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Göran Söderlöf

( 14 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Göran Söderlöf på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

» Allt med Göran Söderlöf ( på Sören Ömans hemsida )

Det kan ta ett litet tag att ladda sidan om det finns mycket material. Ha tålamod…

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Göran Söderlöf ( 14 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Göran Söderlöf, Arbetsrätt för skolledare och pedagoger, tredje upplagan 2020

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2013, 2:a uppl. 2017.

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Skolans arbetsmiljö – Praktiska typfall, fjärde upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Klas Jonsäter i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 46 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2007, 3:e uppl. 2012.

Göran Söderlöf och Sophie Thörne, MBL och kommunal upphandling av tjänster i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 419–426

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall, tredje upplagan 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare uppl. med titeln: Omsorgernas arbetsmiljö – praktiska typfall i omsorgerna, vården och socialtjänsten.

Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Helena Linde och Håkan Torngren, Yttrandefrihet och lojalitet – vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?, tredje upplagan 2013

Förlag : Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2010 av Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Håkan Torngren, 3:e uppl. 2013 av Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne.

Sophie Thörne och Göran Söderlöf, Yttrandefrihet på den landstings- och primärkommunala sektorn – ur ett arbetsrättsligt perspektiv i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 587–608

Förlag : Iustus, Uppsala.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Omsorgernas arbetsmiljö – praktiska typfall i omsorgerna, vården och socialtjänsten, 2009

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
Senare uppl. utg. av Åhnberg Förlag med titeln: Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Sjukvårdens arbetsmiljö – praktiska typfall i hälso- och sjukvården, 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Vårdens arbetsmiljö – praktiska typfall, 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Göran Söderlöf, Kollektivavtalet kan stärkas i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 43

Ingemar Hamskär och Göran Söderlöf, Ta tillvara parternas kunskap i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 8

Göran Söderlöf och Håkan Torngren, Junesjös kritik grundlös i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1999 nr 48.
Replik till Kurt Junesjö i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 5.

Göran Söderlöf och Gunnar Bergström, Slopat krav på kollektivavtal inget problem vid upphandling i Lag & Avtal 1998 nr 9 s. 23

Anteckningar :
Se också Kurt Junesjö & Ingemar Hamskär i Lag & Avtal 1998 nr 7 s. 18.

Christina Madfors och Göran Söderlöf, Arbetsrätten i kommunerna – En översikt av lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden i kommunerna, tredje upplagan 1997

Förlag : Svenska kommunförbundet, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter