Hem: Skrifter av Sören Öman: Böcker:

Sluten ungdomsvård 1999,

Bok ]
Övrigt ]
Förstora
och , Sluten ungdomsvård 1999, Statens institutionsstyrelse, Allmän SiS-rapport 2000:2 (36 sid.)
Bok avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

Medförfattare :  []

 Läs : » Sluten ungdomsvård 1999

Dela :

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Vanliga frågor

Vem har skrivit boken Sluten ungdomsvård 1999?

Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen, skiljeman, utredare, föreläsare och författare, och Margareta Wihlborg.

Hur många sidor har boken?

Boken har 36 sidor.

Vilket isbn-nummer har boken?

Boken har isbn-nummer .

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-04-20 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2023-05-09 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-05-22 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2023-10-24 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

» Om Sören Öman