Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Lars Lunning

( 16 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Lars Lunning på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 274 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 208 verk )

» Allt med Lars Lunning ( på Sören Ömans hemsida )

Det kan ta ett litet tag att ladda sidan om det finns mycket material. Ha tålamod…

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Lars Lunning ( 16 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Lars Lunning och Gudmund Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, elfte upplagan 2016

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24 (jämför Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37 och Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32) (4:e uppl.).
Tom Johansson i Lag & Avtal 1984 nr 9 s. 33–34 (6:e uppl.).
Hans Stark i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 33 (8:e uppl.).
Jonas Alberg i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1974, 2:a uppl. 1975, 3:e uppl. 1977, 4:e uppl. 1979, 5:e uppl. 1982, 6:e uppl. 1984, 7:e uppl. 1989, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2006, 10:e uppl. 2010.
Supplement till 7:e uppl. 1992 & 1993.
1–7 uppl. av enbart Lars Lunning utg. av Publica.
Något varierande undertitlar mellan upplagorna.

Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund (red. Ronnie Eklund) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VI ], andra upplagan 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979 av Hans Stark, Tore Sigeman, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf.

Lars Lunning, Facklig förtroendeman – Kommentar till förtroendemannalagen, sjunde upplagan 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1979 nr 10 s. 34 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1976, 2:a uppl. 1979, 3:e uppl. 1982, 4:e uppl. 1985, 5:e uppl. 1989, 6:e uppl. 1997.
1–5 uppl. utg. av Publica.

Lars Lunning, Anmälan av Folke Schmidt, Facklig arbetsrätt, 4:e uppl. 1997 i JT 1998–99 s. 1013–1018

Anmälan av :
Folke Schmidt; Facklig arbetsrätt, 4:e uppl. 1997.

Olof Bergqvist, Lars Lunning och Gudmund Toijer, Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer, andra upplagan 1997

Förlag : Publica, Stockholm.

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1987 s. 609–615 (1:a uppl.).
Axel Adlercreutz i Lag & Avtal 1986 nr 6 s. 37–38 (1:a uppl.).
Sussanne Lundberg i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 24 (2:a uppl.).
Birgitta Nyström i EU & Arbetsrätt 1998 nr 2 s. 8 (2:a uppl.).
Tore Sigeman i JT 1998–99 s. 209–215 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1986 av Olof Bergqvist & Lars Lunning (supplement 1992 och 1994).
Tidigare titel: Medbestämmande i arbetslivet (1:a uppl. 1976, 2:a uppl. 1977).

Lars Lunning, Arbetsdomstolen i Europakommissionen i JT 1996–97 s. 1235–1237

Lars Lunning, Arbetsdomstolen och dispositiviteten i JT 1995–96 s. 430–433

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1995 nr 108.

Lars Lunning, Anmälan av Sten Edlund & Birgitta Nyström; Arbetsrätt i förändring i SvJT 1995 s. 699–700

Anmälan av :
Sten Edlund & Birgitta Nyström; Arbetsrätt i förändring.

Lars Lunning, Lagkonkurrens – inte prislappar i Lag & Avtal 1989 nr 9 s. 30–31

Anteckningar :
Replik till Stellan Gärde.

Lars Lunning, Orättvis recension i Lag & Avtal 1985 nr 1 s. 34

Anteckningar :
Jämför Tom Johansson i Lag & Avtal 1984 nr 9 s. 33–34 och Lag & Avtal 1985 nr 5 s. 21.

Lars Lunning, Fortsatt lagstiftningsarbete i Arbetsrättens utveckling – Dokumentation från doktorandkursen hösten 1982 (red. Anders Broström), 1982, s. 127–142

Förlag : Arbetslivscentrum, Stockholm.

Olof Bergqvist, Reidunn Laurén och Lars Lunning, Jämställdhet i arbetslivet – Kommentar till den nya lagstiftningen, 1980

Förlag : Liber, Stockholm.

Lars Lunning, Det handlar om individer inte om roller i Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37

Anteckningar :
Jämför Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24 och Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32.

Tore Sigeman, Hans Stark, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman (red. Tore Sigeman) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. III ], 1979

Förlag : Publica, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2005 av Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind.

Olof Bergqvist och Lars Lunning, Medbestämmande i arbetslivet – Kommentar till den nya lagstiftningen, andra upplagan 1977

Förlag : Liber, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1976.
Senare titel: Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer (1:a uppl. 1986 av Olof Bergqvist & Lars Lunning, supplement 1992 och 1994, 2:a uppl. 1997 av Olof Bergqvist, Lars Lunning & Gudmund Toijer).

Lars Lunning och Arvid Sanmark, Vuxenstudier – Ledighet för studier, studiestöd för vuxna, 1975

Förlag : Publica, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter