Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Gustaf af Geijerstam På Wikipedia

( 4 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Gustaf af Geijerstam på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Gustaf af Geijerstam ( 4 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Gustaf af Geijerstam, Arbetareförhållanden i Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897, 1897, s. 60–82

Förlag : Beckman, Stockholm.

Gustaf af Geijerstam, Anteckningar rörande arbetarnes ställning vid fyra svenska grufvor [ Skrifter utgifna af Lorénska stiftelsen Vol. 10 ], 1895

Förlag : Lorénska stiftelsen, Stockholm.

Gustaf af Geijerstam, Anteckningar rörande fabriksarbetarnes ställning i Marks härad [ Skrifter utgifna af Lorénska stiftelsen Vol. 14 ], 1895

Förlag : Lorénska stiftelsen, Stockholm.

Gustaf af Geijerstam, Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm [ Skrifter utgifna af Lorénska stiftelsen Vol. 9 ], 1894

Förlag : Lorénska stiftelsen, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter