Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Henrik Karl Nielsen

( 27 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Henrik Karl Nielsen på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Henrik Karl Nielsen ( 27 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Henrik Karl Nielsen, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter efter Regio Post GmbH & Co. KG i UfR B 2016 s. 80–90

Henrik Karl Nielsen, Individuel håndhævelse af implementeringsimplementering til EU-direktiver i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 473–483

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henrik Karl Nielsen, Dansk arbejdsret frem til 2025 i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2016 s. 7–24

Henrik Karl Nielsen, Nyt lovforslag om ”ansættelsesklausuler” : genovervejelse og korrektur mens vi venter på nyt Folketing i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2015 s. 201–212

Henrik Karl Nielsen och Lennart Lynge Andersen, Ansættelsesændringer ved varsel eller aftale – Aftalefrihed og ugyldighedslære efter UfR 2011.2602 H i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2015 s. 9–20

Henrik Karl Nielsen, Fratrædelsesaftaler, 2015

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2016 s. 237–238.

Henrik Karl Nielsen, Funktionærlov for Grønland i Juristen 2014 s. 40–46

Henrik Karl Nielsen, Ny funktionærlov i Grønland i Advokaten (dk) 2014 nr 3 s. 38–41

Henrik Karl Nielsen, Forhandling af lokalløn til offentligt ansatte i UfR B 2013 s. 59–66

Henrik Karl Nielsen, Funktionærloven, sjätte upplagan 2013

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 1998 nr 2 s. 6 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997, 2:a uppl. 2001, 3:e uppl. 2004, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2009.

Henrik Karl Nielsen, ”Jobklausuler” i kontekst i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2009 s. 233–246

Henrik Karl Nielsen, Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelseskontrakter i UfR B 2008 s. 295–302

Henrik Karl Nielsen, Ansættelsesbeviskrav i socialretten i Juristen 2005 nr 1 s. 17–21

Henrik Karl Nielsen, Bedømmelse af indirekte kønsdisdiskrimination i ligebehandlingssager i UfR B 2004 s. 12–16

Henrik Karl Nielsen, Lønmodtagerens fravær på grund af force majeure i UfR B 2002 s. 501–507

Henrik Karl Nielsen, Lønmodtagerens fravær på grund af force majeure i UfR B 2002 s. 501–507

Henrik Karl Nielsen, Ingen højeste arbejdstid? i UfR B 2000 s. 62–69

Henrik Karl Nielsen, Ansættelsesretten i Grønland i UfR B 1999 s. 307–315

Henrik Karl Nielsen, Ansættelsebeviser – Lovgivningen med kommentarer, 1998

Förlag : DIKE, København.

Henrik Karl Nielsen och Lars Adam Rehof, International arbejdsret, 1998

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 1998 nr 2 s. 7.
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 185–186.

Henrik Karl Nielsen, Lars Adam Rehof och Christian Harlang, Anti diskrimination – Lovgivningen med kommentarer, 1997

Förlag : GadJura, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 185–186.
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 1998 nr 2 s. 7.

Christian Harlang och Henrik Karl Nielsen, Virksomhedsoverdragelseloven – nyt fejlskud? i UfR B 1996 s. 349–354

Henrik Karl Nielsen och Christian Harlang, Virksomhedsoverdragelsesloven i UfR B 1996 s. 349–354

Henrik Karl Nielsen, Kollektive overenskomster og virksomhedsoverdragelse – Nyere domme og teori i Juristen 1996 nr 1 s. 16–28

Henrik Karl Nielsen, Procesmonopolet i arbejdsretslovens § 14, 2. pkt. i UfR B 1996 s. 106–113

Henrik Karl Nielsen, Folkeretlig normering af den aktive arbejdsmarkedspolitik i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1995 s. 303–328

Henrik Karl Nielsen, Offentlige kontrakter og den internationale arbejdsret i Juristen 1995 s. 202–211

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter