Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Hanna Pettersson På Wikipedia

( 7 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Hanna Pettersson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Hanna Pettersson ( 7 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Hanna Pettersson, Frihet från underordning? Om förbuden mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda i Lavalgenerationen – 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. 10 ] (red. Niklas Selberg och Erik Sjödin), 2019, s. 65–79

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hanna Pettersson, Althusser and Labour Law i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 661–667

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Hanna Pettersson och Niklas Selberg, Abnormal Justice and Globalised Labour Markets – Thinking Labour Law with Judy Fudge i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 263 ff.

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hanna Pettersson, Discrimination against Part-Time and Fixed-Term Workers – A Critical Legal Positivist Analysis i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2015 s. 47–66

Hanna Pettersson och Niklas Selberg, Gendering Labour Law and Dilemmas in Critical Legal Scholarship – A Conversation with Judy Fudge i Retfærd 2014 nr 145 s. 97–108

Hanna Pettersson, Arbetsdomstolen och behovsanställningarna i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 317–331

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hanna Pettersson, Frihet från underordning – En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012

Förlag : Bokbox, Malmö.

Anmäld av :
Lena Svenæus i Retfærd 2010 s. 104–112.
Niklas Bruun i EU & Arbetsrätt 2012 nr 2 s. 8.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter