Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Israel Myrberg

( 3 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Israel Myrberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Israel Myrberg ( 3 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Israel Myrberg, Ett spörsmål om tjänstemans oavsättlighet i FT 1943 s. 16–24

Israel Myrberg, Om statstjänstemäns oavsättlighet – En rättsdogmatisk undersökning, 1930

Förlag : Nordiska bokhandeln, Stockholm.

Anmäld av :
Halvar G. F. Sundberg i FT 1931 s. 84–101.
C. A. Reuterskiöld i SvJT 1931 s. 438–442.

Israel Myrberg, Om tjänstemäns oavsättlighet – En redogörelse för svensk praxis [ Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen Vol. 4 ], 1925

Förlag : Gleerup, Lund.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter