Hem: Skrifter av Sören Öman: Betänkanden:

Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen ( Ds 2021:24 )

Ds
Förstora
(såsom ensamutredare), Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen, Ds 2021:24 (Arbetsmarknadsdepartementet) (78 sid.)
Betänkande avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

ISBN : 978-91-525-0190-0

ISSN : 0284-6012

Utredning : /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/content-single-skrifter.php on line 520
https://www.sorenoman.se/skrifter/arbetsloshetsforsakringen-och-forvaltningslagen/" title="Länk till en sida om utredningen">Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/content-single-skrifter.php on line 521
(  )

Ordförande / Utredare :

Övriga medverkande ( 1 st.  1  0 ) :

 Läs : » Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen(Ds 2021:24)

» Boken finns på sex bibliotek

Dela :

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas.

Författningsförslaget i promemorian innehåller ändringar i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring som föreslås i SOU 2020:37 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ].

__________

Sören Öman utarbetade promemorian som konsult. Karin Hagaeus tog fram underlag.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-02-03 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-22 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

» Om Sören Öman