Hem: Skrifter av Sören Öman: Betänkanden:

Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen ( Ds 2021:24 )

Ds
Förstora
(såsom ensamutredare), Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen, Ds 2021:24 (Arbetsmarknadsdepartementet) (78 sid.)
Betänkande avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

ISBN : 978-91-525-0190-0

ISSN : 0284-6012

Utredning : Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (  )

Ordförande / Utredare :

Övriga medverkande ( 1 st.  1  0 ) :

 Läs : » Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen(Ds 2021:24)

» Boken finns på fyra bibliotek

Dela :

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas.

Författningsförslaget i promemorian innehåller ändringar i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring som föreslås i SOU 2020:37 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ].

__________

Sören Öman utarbetade promemorian som konsult. Karin Hagaeus tog fram underlag.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-10-19 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-10-26 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-11-09 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

» Om Sören Öman