Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Hans-Heinrich Vogel På Wikipedia

( 34 verk, varav 1 st. som författare och resten som redaktör )

Sök kontaktuppgifter till Hans-Heinrich Vogel på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

» Allt med Hans-Heinrich Vogel ( på Sören Ömans hemsida )

Det kan ta ett litet tag att ladda sidan om det finns mycket material. Ha tålamod…

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Hans-Heinrich Vogel ( 34 verk, varav 1 st. som författare och resten som redaktör )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Hans-Heinrich Vogel, Social planering 1817 – Lönegaranti vid nedläggning av Tyska rikets Reichskammergericht i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 867–896

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Compulsory retirement and age discrimination – The Swedish Hörnfeldt case put in perspective i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013, s. 401–415

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Birgitta Nyström, Swedish Private International Labour Law Influenced By European Union Law i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013, s. 417–431

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Spyridon Vrellis, The Law Applicable to an Industrial Action According to the Rome II-Regulation i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Örjan Edström, Employment Protection at Dismissals in the Knowledge-based Society – Patronizing Core Workers? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 111–130

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lars Gorton, Good Faith (Loyalty) in Contractual Relations i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 249–284

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ruth Nielsen, Den konstitutionella udvikling i EU-arbejdsretten i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 443–458

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Takashi Araki, Changing Employment Security in Japan Revisited i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 25–41

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Tadeshi Hanami, Nothing Fails like Failure – Trade Unionism in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 285–295

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Bill W. Dufwa, Channeling in Tort Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 91–109

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet som avtalsform och avtalstyp i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 11–24

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Fumito Komiya, Reconsideration on Employment Termination Law in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 375–389

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kent Källström, Proportionalitetsprincipen i svensk arbetsrätt i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 391–402

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sugeno Kazu, The Birth of Labor Tribunal System in Japan – A Synthesis of Labor-Law Reform and Judicial Reform i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 573–586

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kishio Hobara, Some Issues Concerning Workmen’s Accident Compensation Insurance in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 321–360

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Gunnar Karnell, Upphovsrättsligt skäliga vederlag – i friköp m.m., internationellt, europeiskt och i svenska Högsta domstolen i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 361–374

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Bengt Lundell och Birgitta Nyström, Industrial Relations och den svenska arbetsrätten i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 403–415

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Roger Blanpain, Smoking and the Workplace – Rights and Obligations of Employers and Employees i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 43–63

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Finska och svenska arbetsdomstolar som arbetsrättsliga gemenskapsdomstolar i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 65–90

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lena Marcusson, Anställning i medborgarnas tjänst i Festskrift till Hans Ragnemalm (red. Göran Regner, Hans-Heinrich Vogel och Marianne Eliasson), 2005, s. 205–216

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ronnie Eklund, Gender aspects in Filipino Labor Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 131–190

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Alvin L. Goldman och William T. Lafferty, Is There a Principled Basis for Separating the Authority of a Works Council from the Authority of a Collective Bargaining Representative? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 231–247

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ole Hasselbalch, Arbejdsrettens systematik og fremstillingsmetode i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 297–319

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Matthew W. Finkin och Albert J. Harno, Second Thought on a Restatement of Employment Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 191–208

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Mats Glavå, 30 år med anställningsskydd – och med myter. En kritisk reflektion över anställningsskyddets utveckling i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 209–229

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Tore Sigeman, Från recption till ideologikritik – Om arbetsrättens doktrinhistoria i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 515–532

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anders Sandgren, Verkstadsindustrin och förhandlingsformerna i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 487–514

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Manfred Weiss, The Future of Employee Involvement in Company Boards in Germany i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 633–652

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Annamaria Westregård, Drogtester på den offentliga sektorn – är de genomförbara med stöd av arbetsledningsrätten? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 653–673

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Dennis Töllborg, Twenty Years after – välkommen till Oceanien i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 615–631

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Andrzej Świątkowski, Balance of Economic Weapons during Collective Labour Dispute (Doe Polish Labour Law Equate the Lockout with the Strike?) i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 601–614

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Clyde W. Summers, Comparative Labor Law in America. Its Foibles, Functions and Future i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 587–600

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Vivian Storlund, Artistic Work – A Precursor of Work in IT Society i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 543–572

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sören Öman, Privat e-post på arbetet i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 685–708

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter