Hem: Skrifter av Sören Öman: Betänkanden:

Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet,

Övrigt ]
Förstora
och , Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet, Statens ungdomsråd, 1990 (89 sid.)
Betänkande avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

Medförfattare :  []

 Läs : » Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet

Dela :

Statens ungdomsråd har av regeringen fått i uppdrag att utreda och lämna förslag till en reformering av statsbidraget till central och lokal ungdomsverksamhet. Det reformerade bidragssystemet skall bl a stimulera ungdomsorganisationerna att öka sin lokala aktivitet och få flera deltagare i verksamheten. Det reformerade bidragssystemet bör vidare vara så utformat att det ger en ökad möjlighet för nya organisationer och organisationer med generationsövergripande verksamhet att få del av stödet.

I utredningen lämnas förslag till ett reformerat bidragssystem.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-04-20 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2023-05-09 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-05-22 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2023-10-24 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

» Om Sören Öman