: : :

Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet,

Övrigt ]
Förstora
och , Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet, Statens ungdomsråd, 1990 (89 sid.)
Betänkande avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

Medförfattare :

Utredning : Statens bidragsgivning till ungdomsorganisationer (  )

 Läs :» Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet

Dela :

Statens ungdomsråd har av regeringen fått i uppdrag att utreda och lämna förslag till en reformering av statsbidraget till central och lokal ungdomsverksamhet. Det reformerade bidragssystemet skall bl a stimulera ungdomsorganisationerna att öka sin lokala aktivitet och få flera deltagare i verksamheten. Det reformerade bidragssystemet bör vidare vara så utformat att det ger en ökad möjlighet för nya organisationer och organisationer med generationsövergripande verksamhet att få del av stödet.

I utredningen lämnas förslag till ett reformerat bidragssystem.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-05-03 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2018-05-22 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-05-29 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-06-12 Det nya data­skyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

» Om Sören Öman