Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Hans Gullberg

( 5 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Hans Gullberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Hans Gullberg ( 5 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist, Arbetsmiljölagen – Kommentarer och författningar, artonde upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1981, 3:e uppl. 1983, 4:e uppl. 1984, 5:e uppl. 1986, 6:e uppl. 1987, 7:e uppl. 1990, 8:e uppl. 1991, 9:e uppl. 1994, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 1999, 12 uppl. 2001, 13:e uppl. 2004, 14:e uppl. 2008, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2013, 17:e uppl. 2014.
Olika utgivare, bl.a. Arbetsmiljöforum och Föreningen för arbetarskydd.
1–10 uppl. av Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist & Hilding Starland. Fr.o.m. 11:e uppl. av Hans Gullberg & Karl-Ingvar Rundqvist. 1–5 uppl. m. företal av Gunnar Danielson.

Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Per Ewaldsson och Sture Wennerström, Arbetstidslagen – Kommentarer och författningar, fjärde upplagan 2014

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1983, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2012.
1–2 uppl. av enbart Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist.

Hans Gullberg och Rune Thomsson, Arbetsmiljösekretess – Tillgång till information – Regler om tystnadsplikt, 1990

Förlag : Publica, Stockholm.

Hans Gullberg, Nordisk arbetsmiljölagstiftning – En jämförande översikt [ SACO/SR:s skriftserie Vol. 23 ], 1977

Förlag : SACO/SR, Stockholm.

Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist och Hilding Starland, Arbetarskyddslagen, fjärde upplagan 1977

Förlag : Publica, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1974, 2:a uppl. 1975, 3:e uppl. 1976.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter