Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Ingemar Hamskär

( 15 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Ingemar Hamskär på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

» Allt med Ingemar Hamskär ( på Sören Ömans hemsida )

Det kan ta ett litet tag att ladda sidan om det finns mycket material. Ha tålamod…

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Ingemar Hamskär ( 15 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Martina Slorach, Stefan Flemström, Håkan Gabinus Göransson och Ingemar Hamskär, Rätten att slå larm – En handbok om yttrandefriheten på jobbet – Råd för whistleblowers, 2011

Förlag : TCO, Stockholm.

Dan Holke och Ingemar Hamskär, EG-rätten förbjuder inte fackliga stridsåtgärder i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 40

Anna Ekström, Ingemar Hamskär, Dan Holke, Katri Linna, Lena Maier och Erland Olauson, Tunn kritik av Arbetsdomstolen i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 8

Erland Olauson, Ingemar Hamskär, Anna Ekström, Dan Holke, Katri Linna och Lena Maier, ADs avskaffande och den svenska modellen – en bagatell? i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 6–7

Ingemar Hamskär, Svagt skydd för integritet i Lag & Avtal 2002 nr 3 s. 4

Ingemar Hamskär och Erland Olauson, Kollektivavtal kan värnas av parterna i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 6–7

Ingemar Hamskär och Göran Söderlöf, Ta tillvara parternas kunskap i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 8

Ingemar Hamskär och Dan Holke, Kommissionen tolkar fel i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 4

Ingemar Hamskär, Turordningen nästa prov för fp i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 5

Ingemar Hamskär, Vän eller fiende? i Lag & Avtal 2000 nr 4 s. 4

Ingemar Hamskär, Svikna traditioner i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 4

Anteckningar :
Folkpartiets arbetsrätt.
Replik av Torbjörn Pettersson i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 6.

Ingemar Hamskär och Kurt Junesjö, Felaktig dom bidrar till lönedumping i Lag & Avtal 1998 nr 7 s. 18

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Kammarrätten i Stockholms dom 1995‑03‑28 i mål nr 1713–95 (Verket för högskoleservice, offentlig upphandling, krav på kollektivavtal).
Se också Göran Söderlöf & Gunnar Bergström i Lag & Avtal 1998 nr 9 s. 23.

Ingemar Hamskär, EGs regler skall gälla vid privatisering i kommun i Lag & Avtal 1994 nr 2 s. 28–29

Ingemar Hamskär, Stat, kommun och landsting måste följa direktivet i Lag & Avtal 1994 nr 4 s. 26

Ingemar Hamskär och Birgitta Lind, Arbetsrätten – Förändringar i kommuner och landsting, 1991

Förlag : Arbetslust & utveckling, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter