: : : : :

Ingemar Hamskär

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Arbetstagarledamot ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Ingemar Hamskär
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.2 st.66,7%1999–2017

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 66,7% ( 2 / 3 st. )
[ i 2 / 2 fall ( 100,0% ) har Ingemar Hamskär själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Falu tingsrätt

Underinstans : Falu tingsrätt

Ingemar Hamskär har dömt refererade avgöranden med :
16 ledamöter ♀ 6 ♂ 10
3 sekreterare ♀ 1 ♂ 2
9 parter
6 ombud ♀ 3 ♂ 3

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Ingemar Hamskär
( 10 st. ♀ 5 ♂ 5 vid 10 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Notarie1983-04-011984-01-239 mån 23 dgr
Sekreterare1985-04-221988-03-062 år 10 mån 14 dgr
Ersättare för arbetstagarledamot2013-07-014 år 11 mån 17 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 8 år 7 månader och 25 dagar hittills.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i ett avgörande ( 33,3% av alla refererade avgöranden med Ingemar Hamskär sedan 1993 ), den 22 september 1999.
Titel för Ingemar Hamskär som tillfällig ersättare : Chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation.

Betänkanden med Sören Öman och Ingemar Hamskär ( 1 st. )

2008 ( 1 st. )

Förstärkt skydd för företags­hemligheter ( SOU 2008:63 )

Yttrandefrihet ]

Omslaget till betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter

ISBN : 978-91-38-23003-9

Antal sidor : 392 sid.

Departement : Justitiedepartementet

Utredning : Utredningen om skyddet för företagshemligheter ( Ju 2007:06 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Sören Ömans roll i utredningen : Expert

 Läs : » Förstärkt skydd för företags­hemligheter (SOU 2008:63)

Bakgrund

Sedan lagen om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft för snart tjugo år sedan har förutsättningarna för företagande förändrats i flera avseenden. I dag bygger alltfler företag sin verksamhet på information och kunskap snarare än på traditionell industriell produktion. Kvalificerad forskning och utveckling bedrivs inom en mängd nya samhällsviktiga områden såsom informationsteknik och bioteknik. Teknikens utveckling har medfört att information kan lagras och överföras på helt andra sätt än tidigare. Den internationella konkurrensen har hårdnat på många områden. Dessa faktorer har ökat risken för att svenska företag utsätts för internationellt företagsspioneri. Sverige har också sedan lagen kom till gjort internationella åtaganden som gäller skyddet för företagshemligheter. Mot denna bakgrund har utredningen fått i uppdrag att se över vissa frågor om skyddet för företagshemligheter och överväga om FHL i vissa delar borde ändras och anpassas till utvecklingen (dir. 2007:54). Läs mer

Dela :