Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Håkan Lavén

( 5 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Håkan Lavén på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

» Allt med Håkan Lavén ( på Sören Ömans hemsida )

Det kan ta ett litet tag att ladda sidan om det finns mycket material. Ha tålamod…

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Håkan Lavén ( 5 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Håkan Lavén, Nytänkande om styrelsearbete saknas i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 34–35

Anmälan av :
Marianne Iliste (red.); Hur klarade man vågen? – 25 år med lagen om styrelserepresentation, 1999.

Håkan Lavén, Anmälan av Birgitta Nyström; EG och arbetsrätten och Torsten Seth; EG:s arbetsrätt i SvJT 1992 s. 598–602

Anmälan av :
Birgitta Nyström; EG och arbetsrätten.
Torsten Seth; EG:s arbetsrätt.

Reidunn Laurén och Håkan Lavén, Nya jämställdhetslagen – Kommentar och handledning i jämställdhetsarbetet, 1992

Förlag : Publica, Stockholm.

Anmäld av :
Inga-Britt Törnell i SvJT 1992 s. 593–597.
Reinhold Fahlbeck i JT 1992/93 s. 191–193.

Håkan Lavén, Arbetstagare i styrelser – Kommentar till den nya lagen för privatanställda, 1988

Förlag : Publica, Stockholm.

Anmäld av :
Kent Källström i SvJT 1990 s. 311–314.

Håkan Lavén, Staten och arbetsmarknadens parter i SvJT 1987 s. 157–171

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter