Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Håkan Göransson

( 25 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Håkan Göransson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Håkan Göransson ( 25 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Håkan Göransson, Bengt Garpe och Naiti del Sante, Arbetsrätten – En introduktion, åttonde upplagan 2020

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Hjerpe i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 35 (1:a uppl.).
Michaël Koch i SvJT 2000 s. 198–199 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999, 2:a uppl. 2001, 3:e uppl. 2004, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2010, 6:e uppl. 2013, 7:e uppl..
1–5 uppl. med enbart Håkan Göransson som författare. 6 och 7 uppl. med enbart Håkan Göransson och Bengt Garpe som författare.

Håkan Göransson, Uthyrning av arbetstagare – En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv, 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Håkan Göransson, Förtroendeman – En praktisk kommentar till förtroendemannalagen, tredje upplagan 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2009.

Håkan Göransson, Martina Slorach, Stefan Flemström och Naiti del Sante, Diskrimineringslagen, tredje upplagan 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2009, 2:a uppl. 2011.
1:a uppl. av bara Håkan Göransson, Stefan Flemström och Martina Slorach.

Bengt Garpe och Håkan Göransson, Ledighetslagarna – om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter – med kommentarer och rättsfall, 2013

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Håkan Göransson och Anders Karlsson, Diskrimineringslagarna – En praktisk kommentar, fjärde upplagan 2006

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Hans Ytterberg i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 35 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2000, 2:a uppl. 2002, 3:e uppl. 2004.

Håkan Göransson, Omfattande avhandling om smygande rättsutveckling i EU & arbetsrätt 1999 nr 3 s. 7

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrealistisk arbetsrättslig studie, 1999.

Håkan Göransson, Intressant jämförelse av skyddet för arbetsrätten i Lag & Avtal 1998 nr 8 s. 19

Anmälan av :
Stellan Gärde & Mattias af Malmborg; Labour Law in the Baltic Area – A Comparative Study, 1998.

Håkan Göransson, Ibland överdrivet polemiskt om rätten till strejk i Lag & Avtal 1998 nr 10 s. 21

Anmälan av :
Kurt Junesjö; Strejk, 1998.

Anteckningar :
Anmälan av Kurt Junesjö, Strejk, 1998.

Håkan Göransson, Förtroendemannalagen, tredje upplagan 1997

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1984, 2:a uppl. 1991.

Folke Schmidt, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström, Tore Sigeman, Carl Hemström och Anders Victorin, Facklig arbetsrätt, fjärde upplagan 1997

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (3:e uppl.).
Kerstin Gustafsson i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 23 (4:e uppl.).
Lars Lunning i JT 1998–99 s. 1013–1018 (4:e uppl.).

Anteckningar :
4:e uppl. rev. av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore Sigeman. 3:e uppl. 1989 rev. av Anders Victorin, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström, Kent Källström & Tore Sigeman, supplement 1994 & 1995 av Håkan Göransson.
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1979 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Håkan Göransson, Godtycklighet eller ’godtagbara skäl’ vid arbetsledningsbeslut? i Lex Ferenda (red. Jan Rosén), 1996, s. 53–67

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anteckningar :
Lex ferenda – Rättsvetenskapliga studier av forskare vid Stockholms universitet.

Håkan Göransson, Anmälan av Sten Edlund & Birgitta Nyström, Arbetsrätt i förändring, 1994 i JT 1995–96 s. 180–182

Anmälan av :
Sten Edlund & Birgitta Nyström; Arbetsrätt i förändring, 1994.

Folke Schmidt, Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström och Anders Victorin, Löntagarrätt, fjärde upplagan 1994

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Anna Christensen i Lag & Avtal 1989 nr 6 s. 32–33 (1988 års upplaga).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (1988 års upplaga).
Ole Hasselbalch i TfR 1989 s. 255–256 (1988 års upplaga).

Anteckningar :
Rev. uppl. 1994 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund & Kent Källström. Rev. uppl. (3:e uppl.) 1988 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Kent Källström & Anders Victorin.
1:a uppl. 1978, 2 uppl. 1980 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Håkan Göransson, Personalföreträdare i kommunala nämnder i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 103–124

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Håkan Göransson och Anders Karlsson, Anmälan av Niklas Bruun m.fl.; Koncernarbetsrätt i Norden i JT 1992–93 s. 586–589

Anmälan av :
Niklas Bruun m.fl.; Koncernarbetsrätt i Norden.

Håkan Göransson, Betydelsen av begreppet myndighetsutövning inom arbetsrätten i JT 1991–92 s. 601–625

Håkan Göransson, Anmälan av Birgitta Nyström; Medling i arbetstvister – en rättslig studie av det svenska systemet i jämförande nordiskt perspektiv i JT 1990–91 s. 714–723

Anmälan av :
Birgitta Nyström; Medling i arbetstvister – en rättslig studie av det svenska systemet i jämförande nordiskt perspektiv.

Håkan Göransson, Hidden Clauses in Collective Agreements – The Case Law of the Swedish Labour Court i Scandinavian Studies in Law Volume 34 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 34 ], 1990, s. 93–113

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Håkan Göransson, Stopp för stridsåtgärder mot bekvämlighetsflaggade fartyg? i JT 1989–90 s. 536–545

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1989 nr 120.

Håkan Göransson, Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument – De grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning, 1988

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Sten Edlund i Lag & Avtal 1989 nr 4 s. 33.
Sten Edlund i TfR 1989 s. 721 ff.

Håkan Göransson, The Freedom and the Right to Strike i Law and the Weaker Party – An Anglo-Swedish Comparative Study, 1982, s. 195 ff.

Förlag : Professional Books, Abingdon.

Håkan Göransson, Medbestämmande och politisk demokrati i Lag & Avtals Årsbok [ Lag & Avtals Årsbok ], 1981, s. 23 ff.

Håkan Göransson, Om friheten att strejka i Från undersåte till medborgare – Om svenska folkets demokratiska traditioner (red. Anders Björnsson), 1981, s. 130–136

Förlag : Ordfront, Stockholm.

Peter Forss, Håkan Göransson och Charlie Nordblom, Samförstånd eller kamp om makten? – En facklig handledning i medbestämmandelagen, andra upplagan 1977

Förlag : Oktoberförlaget, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1977.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter