Hem: Teman: Sökning:

Sök i domstolsavgöranden :
Anna-Karin Lundin

» Föredrag av Sören Öman
( 4 st. kommande & 525 st. hållna sedan 2004, med 6 954 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-10-26 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-11-09 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Här kan du söka i domstolsavgöranden från :

  • Högsta domstolen ( NJA ) ( sedan 1981 )
  • Högsta förvaltningsdomstolen ( HFD ) ( sedan 2011 )
  • Regeringsrätten (  ) ( 1993–2010 )
  • Arbetsdomstolen ( AD ) ( sedan 1993 )
  • Patent- och marknadsöverdomstolen ( PMÖD ) ( sedan 2016 )
  • Marknadsdomstolen ( MD ) ( 2004– )
  • Mark- och miljööverdomstolen ( MÖD; tidigare Miljööverdomstolen ) ( sedan 1999 )
  • Migrationsöverdomstolen ( MIG ) ( sedan 2006 )
  • Hovrätterna ( RH ) ( sedan 1993 )
  • Kammarrätterna ( RK ) ( sedan 2008 )

Du kan efter sökningen välja om du vill se resultat från bara en viss instans

Sök i domstolsavgöranden :