Hem: Nyheter:

Sören Öman får sitt allra första utredningsuppdrag

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Uppdraget gick ut på att som konsult, tillsammans med annan, föreslå nya regler om statliga bidrag till ungdomsorganisationer. Det var ett uppdrag för dåvarande Statens ungdomsråd som i sin tur hade fått ett regeringsuppdrag att utreda saken.

» Läs om utredningen Statens bidragsgivning till ungdomsorganisationer
» Betänkandet Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdomsverksamhet

Dela :